محبوب ترین مقالات

تست سمعی

سخن امروز

در این قسمت برنامه های اجرا شده در رادیو قرآن و برخی سخنرانی های استاد را به شکل اتفاقی(Random) می توانید گوش کنید.

ادامه مطلب »
تست سمعی

تست سوم

این بخشیک متن نمونه برای شما تا بدانید چه میزان فضا دارید.یک متن نمونه برای شما تا بدانید چه میزان فضا دارید.یک متن نمونه برای

ادامه مطلب »
تست سمعی

تست دوم

نمونه برای شما تا بدانید چه میزان فضا دارید.یک متن نمونه برای شما تا بدانید چه میزان فضا دارید.یک متن نمونه برای شما تا بدانید

ادامه مطلب »

آشنایی با مذاهب اسلامی

جمعه, مهر ۳, ۱۳۹۴ – ۱۲:۲۸
پیش نیاز: تاریخ اسلام و مبانی تشیع

هدف: آشنایی با مذاهب اسلامی به منظور شناخت فرقه های اسلامی در اماکن مقدسه برای تحکیم اتحادمسلمانانرئوس مطالب:
– آشنایی با مذهب تشیع: شیعه ی امامیه، اهل بیت (علیهم السلام) در قرآن
– فرقه های زیدیه، اسماعیلیه، اشاعره، معتزله، مبانی نظری و فلسفی هر فرقه، تاریخچه ی پیدایش، پراکندگی جغرافیایی در ایران و جهان

– آشنایی با مذاهب اهل تسنن، فرقه های حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی

– شناخت اجمالی از وهابیّت: مبانی نظری و تاریخچه ی پیدایش آن