محبوب ترین مقالات

آموزش قرائت و روان خوانی قرآن کریم ۲

پنجشنبه, مرداد ۳, ۱۳۹۲ – ۰۲:۱۱

آموزش نماز:

• پیشگفتار
• تلفظ صحیح کلمات یک زبان نیاز به استدلال ندارد و باید به چگونگی گویش اهل آن زبان توجّه کنیم.
• در صورت تلفظ اشتباه در کلمات یک زبان معنای کلمه تغییر می کند؛ این تغییر در زبان عربی به روشنی دیده می شود.