محبوب ترین مقالات

آموزش قرائت و روان خوانی قرآن کریم

جمعه, شهریور ۱۵, ۱۳۹۲ – ۱۱:۳۵
• آشنایی با درس قرائت و روان خوانی قرآن:
– این درس، یک واحدی است اما کلاس آن مانند سایر دروس به صورت دو واحدی تشکیل می شود، پس طبق قوانین معاونت آموزشی در ۱۶ جلسه تشکیل و دانشجو فقط سه جلسه امکان غیبت موجه دارد.
– این درس برای بار اوّل به صورت رایگان ارائه می شود و در صورت کسب نکردن امتیاز کافی دانشگاه همانند سایر دروس از شما هزینه را دریافت خواهد کرد.
– نمره ی قبولی در این درس به دلیل شرکت برخی از دانشجویان کارشناسی ارشد ۱۲ می باشد.
• روش کار: ۱- کلاس شامل دو بخش است:
۱-۱- محتوای علمی
۱-۲- تمرین روانخوانی قرآن در هر جلسه و در ادامه تجوید سوره ی فاتحه الکتاب (می توانید از فایل صوتی مندرج در سایت در این بخش استفاده کنید.)
شیوه ی اجرای آزمون: • در جلسات پانزدهم و شانزدهم آزمون شفاهی بصورت تصادفی از آیات انتخاب و توسط دانشجو خوانده می شود. این قسمت ۱۲ نمره دارد.
• آزمون پایان ترم شامل محتویات کلاس و ۸ نمره خواهد داشت.
• امتیاز کار تحقیق: (تا ۵ نمره): انتخاب یک جزء از قرآن با هماهنگی با مدرّس و جدا کردن مباحث اخلاقی هر آیه (۳نمره) درصورت پیداکردن حدیث مرتبط با موضوع (۲نمره) که تا پایان جلسه ی شانزدهم باید آن را از طریق ایمیل ارسال و دریافت آن بعد از اعلام وصول اطمینان حاصل کنید.
نمونه: در آخرین آیه از سوره ی العصر می خوانیم:« إِلاَّ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ تَواصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ»
ردیف، آدرس سوره/آیه، محتوای آیه و موضوع اخلاقی را به همراه حدیث ارائه کنید:

ردیف:۱
آدرس سوره/آیه: العصر،۳
محتوای آیه: تَواصَوْا بِالصَّبْرِ
موضوع اخلاقی: صبر
حدیث: رسول خدا صلى اللَّه علیه و آله فرمود:، صبر بر سه قسم است: صبر در مصیبت و صبر بر طاعت و صبر از گناه، پس هر که بر مصیبت صبر کند تا آن را با تسلى خوبى رد کند، خدا برایش ۳۰۰ درجه نویسد که میان هر درجه تا درجه دیگر باندازه فاصله میان آسمان و زمین باشد و هر که بر طاعت صبر کند خدا برایش ۶۰۰ درجه نویسد که میان هر درجه تا درجه دیگر باندازه فاصله میان قعر زمین تا عرش باشد و هر که‏ از گناه صبر کند، خدا برایش ۹۰۰ درجه نویسد که میان هر دو درجه باندازه فاصله میان قعر زمین تا پایان عرش باشد. أصول الکافی / ترجمه مصطفوى، ج‏۳، ص: ۱۴۶