محبوب ترین مقالات

تست سمعی

سخن امروز

در این قسمت برنامه های اجرا شده در رادیو قرآن و برخی سخنرانی های استاد را به شکل اتفاقی(Random) می توانید گوش کنید.

ادامه مطلب »
تست سمعی

تست سوم

این بخشیک متن نمونه برای شما تا بدانید چه میزان فضا دارید.یک متن نمونه برای شما تا بدانید چه میزان فضا دارید.یک متن نمونه برای

ادامه مطلب »
تست سمعی

تست دوم

نمونه برای شما تا بدانید چه میزان فضا دارید.یک متن نمونه برای شما تا بدانید چه میزان فضا دارید.یک متن نمونه برای شما تا بدانید

ادامه مطلب »

آموزه های روانشناختی در قرآن و حدیث ۱

۱۷بهمن ۹۸

سرفصل مطالب:
– کلیات: شناخت حدیث و سنت پیامبر اکرم و معصومان (علیهم السلام) ، روش شناسی استفاده از احادیث
– آشنایی با انواع حدیث و روایه الحدیث
– رشد در گستره ی زندگی: مراحل زندگی، مراحل رشد، موقف انسان در دنیا و آخرت
– معنای زندگی: هدف و چرایی زندگی، ارزش ها و کارکرد زندگی، نقد دیدگاه معاصر در معنای زندگی
– خانواده: تفاوت های زن و مرد، ساختار خانواده، اختلال های خانواده، انتخاب همسر،خانواده کارآمد
– بهداشت روانی: استرس و روش های مقابله، حمایت از گروه های آسیب پذیر، تاثیر عوامل مادی و معنوی
-روانشناسی اجتماعی: فرهنگ اجتماعی، پرخاشگری، گروه ها و رهبری، تبلیغات و جنگ روانی
– روانشناسی مثبت : ارزش های اخلاقی، رضایت اززندگی، امید، شادی،خوش بینی، نوید، عفو و گذشت
– روانشناسی کمال: انسان سالم، انسان کامل( عوامل سعادت و کمال)