محبوب ترین مقالات

اخلاق و احکام کسب و کار(کارشناسی ارشد)

پنجشنبه, شهریور ۲۲, ۱۳۹۷ – ۱۷:۰۷
در این درس لازم است در هفته ی اول آموزشی موضوع پژوهش انتخاب و با مدرس تثبیت شود.
پیشنهاد پروژه های تحقیقاتی:
۱- تطبیق استاندارهای بین الملیی اخلاق کسب و کار با آموزه های وحیانی
۲- استراتژی افزایش عملکرد سازمان بر اساس نقطه نظرات قرآن و اهل بیت(علیهم السلام)
۳- آسیب شناسی عدم رعایت اخلاق خرد در تجارت
۴- نقش اخلاق در تجارت الکترونیک
۵- راه برون رفت از نظام بانکداری ربوی
۶- شاخصه های بانکداری اسلامی و راه رسیدن به آن
۷- و..

* شاخصه های ارائه ی مطلب (جایگزین مقاله):
۱- بیان مقدمه
۲- بیان طرح مساله در قالب سوال و پاسخ بدان در پایان کنفرانس
۳- تعداد مقالات و کتابهای خوانده شده
۴- یافته های تحقیق
۵- پیشنهاد تحقیق ارائه دهید

چند تذکر مهم:
۱- فرصت دانشجویان محترم برای ارائه ۱۵ دقیقه است پس سعی کنید بیشترین مطالب را در این بازده زمانی گویید و اجازه دهید در ۱۵دقیقه بعدی سایر دانشجویان از شما پرسش کنند؛پس محدودیت زمانی را تمرین و مدیریت کنید.
۲- حضور محقق در تحقیق باید مشخص شود.نظریات را بررسی، ارزیابی ونقد کنید.
۳- منابع هرمطلب را به طور کامل در اسلاید با فونت کوچکتر بیاورید.
۴- اگر چندین تعریف از یک موضوع دارید تعریف نهایی خود را با دلیل بیان کنید.
۵-چون این فعالیت شما جایگزین مقاله است پاوپوینت توضیحی ارائه دهید.
۶- در نهایت نام کتابها و منابع خود را در پاورپوینت بصورت تفصیلی بیاورید.
آخرین به روز رسانی : ۹۷/۹/۲۷