محبوب ترین مقالات

اسباب النزول ۱

پنجشنبه, دی ۲۴, ۱۳۹۴ – ۰۱:۵۸
هدف: آشنایی با عواملی که موجب نزول بسیاری از آیات و سور قرآنی می باشد

سرفصل:
– معنی لغوی و اصطلاحی اسباب و اسباب النزول
– انواع آیات و سور قرآنی در رابطه ی با اسباب النزول
– کتبی که درباره ی اسباب النزول تدوین شده
– مروری بر انواع اسباب النزول
– انواع پرسشهای مردم و پاسخهای قرآنی
فوائد شناخت اسباب النزول
-آیات عموم لفظ ملاک است یا خصوص سبب