محبوب ترین مقالات

بازتاب ویژگیهای حکومت امام عصر علیه السّلام در دو شرح از فریقین بر نهج البلاغه

پنجشنبه, مرداد ۲۹, ۱۳۹۴ – ۰۲:۲۹
Reflecting the administration of Imam Mahdi In two Description of the Judgment

بازتاب ویژگیهای حکومت امام عصر علیه السّلام در دو شرح از فریقین بر نهج البلاغه (ابن میثم و ابن ابی الحدید)

مقاله‌ی کارشناسی ارشد،رشته علوم حدیث،گرایش نهج البلاغه

نگارنده: رحیم آزاد
استاد راهنما:دکتر احسان پوراسماعیل
تاریخ دفاع: مرداد ۱۳۹۴

چکیده
در این مقاله با مراجعه به نهج البلاغه و کلمات نورانی امیرمؤمنان علی (عَلَیهِ السَّلَام) در مورد امام مهدی (عَلَیهِ السَّلَام) و شروح ابن میثم و ابن ابی الحدید بر آن این موضوع مورد بررسی قرار می گیرد که ویژگیهای حکومتی که بر روی زمین گسترده خواهد شد و سرپرستی آن بر عهده امام عصر (عَلَیهِ السَّلَام) خواهد بود چیست، برای این منظور به بررسی ویژگیهای امام عصر(عَلَیهِ السَّلَام) به عنوان رهبر حکومت، ویژگی های قوانین و چگونگی حکومت، ویژگی های یاران و کارگزاران ایشان و وضعیت جامعه و مردم در حکومت ایشان پرداخته و به این نتیجه رسیده ایم که: مردی الاهی از اهل بیت پیامبر (صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَآلِهِ وَسَلَّم)، با کمک یارانی الهی و قوانین الهی، آرمان شهری الاهی را بنا خواهد نهاد که سعادت مادی و معنوی مردم در آن تأمین خواهد شد. ابن ابی الحدید به عنوان یک عالم اهل تسنن معتزلی در برخی از موارد به این حقیقت اعتراف می کند و آن حضرت(عَلَیهِ السَّلَام)، حکومت، قوانین حکومتی و جامعه زمان ظهور را معرفی می نماید هر چند در بسیاری از موارد کوشیده تا این اعتقاد را مطابق مذهب خویش تفسیر نماید، این میثم نیز به عنوان یک عالم شیعی در شرح خود بر کلام امام علی (عَلَیهِ السَّلَام) به آن حضرت (عَلَیهِ السَّلَام) و حکومتشان پرداخته است، هر چند در برخی موارد انتظار می رفت به عنوان یک عالم شیعی موضوع را بیشتر مورد بررسی و تحقیق قرار دهد.

کلید واژگان: امام مهدی (عَلَیهِ السَّلَام)، حکومت جهانی، شرح ابن ابی الحدید، شرح ابن میثم، نهج البلاغه

در صورت تمایل برای دریافت مقاله، لطفاً عضو سایت شوید.