محبوب ترین مقالات

تاریخ حدیث (ویژه ی دانشجویان کارشناسی تربیت معلم قرآن)

یکشنبه, بهمن ۳, ۱۳۹۵ – ۰۰:۳۳
هدف: آشنایی با کیفیت تدوین کتب حدیث و اصول و مبانی کتابهای حدیثی

سرفصل:
انواع علم الحدیث
معنی سنت، حدیث، خبر، اثر و روایت
تدوین حدیث
اختلاف نظر درباره ی تدوین حدیث
اولین کسانی که به تدوین حدیث آغاز کردند
سیر تدوین حدیث به وسیله ی دانشمندان شیعه ی امامی
اولین کتاب حدیث شیعه
تدوین اصول اربعماه
جوامع حدیثی متقدم ( کتب اربعه)
جوامع حدیثی متأخر(بحار الانوار، وافی، وسائل الشیعه)
سیر تدوین حدیث به وسیله ی اهل تسنن
اولین کسانی که از اهل تسنن به تدوین حدیث آغاز کردند
صحاح سته و جوامع حدیثی دیگر از اهل تسنن