محبوب ترین مقالات

تست سمعی

سخن امروز

در این قسمت برنامه های اجرا شده در رادیو قرآن و برخی سخنرانی های استاد را به شکل اتفاقی(Random) می توانید گوش کنید.

ادامه مطلب »
تست سمعی

تست سوم

این بخشیک متن نمونه برای شما تا بدانید چه میزان فضا دارید.یک متن نمونه برای شما تا بدانید چه میزان فضا دارید.یک متن نمونه برای

ادامه مطلب »
تست سمعی

تست دوم

نمونه برای شما تا بدانید چه میزان فضا دارید.یک متن نمونه برای شما تا بدانید چه میزان فضا دارید.یک متن نمونه برای شما تا بدانید

ادامه مطلب »

تاریخ حدیث۲

یکشنبه, بهمن ۳, ۱۳۹۵ – ۰۰:۴۴
هدف: آشنایی با سیر تاریخی حدیث شیعه

•حجیت سنت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)
۱٫ دلیل عقلی‏
۲٫ دلایل نقلی‏
۱ – ۲٫ قرآن‏
۲ – ۲٫ اجماع‏
۳ – ۲٫ سیره عملی مسلمانان‏
•حجیت سنت ائمه اطهار علیهم السلام‏
۱٫ دلیل عقلی‏
۲٫ دلایل نقلی‏
۱ – ۲٫ قرآن‏
۲ – ۲٫ سنت نبوی‏
•حدیث در دوران پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)
•نشانه‏های اهتمام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به حدیث و کتابت آن‏
۱٫ جایگاه فرهنگ تعلیم و تعلم در اسلام‏
۲٫ اهتمام پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) به نشر حدیث‏
۳٫ اهتمام پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) به کتابت حدیث‏
•محورهای اهتمام پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) به کتابت حدیث‏
الف. توصیه به کتابت حدیث:
ب. فراهم آوردن برخی از مکتوبات حدیثی؛
• فصل دوم: آشنایی با تاریخ حدیث شیعه‏
بررسی ادوار تاریخی حدیث شیعه‏
دوره اول: فراهم آمدن نخستین نگاشته‏های حدیثی‏
نگاشته‏های گزارش شده در منابع تاریخی‏
نگاشته‏های حدیثی برجای مانده‏
۱٫ کتاب علی (علیه السلام)
۲٫ مصحف فاطمه (س)
۳٫ مصحف علی (علیه السلام)
۴٫ نهج البلاغه‏
۵٫ صحیفه سجادیه‏
•دوره دوم: شکل‏گیری میراث روایی شیعه در قالب اصول اربعمأه
بررسی مفهوم اصل و تفاوت آن با مفهوم کتاب و تصنیف‏
سرنوشت اصول اربعمأه
• دوره سوم: دوره تدوین جوامع اولیه حدیثی شیعه‏
۱٫ کافی، ثقه الاسلام محمد بن یعقوب کلینی (م ۳۲۹)
ویژگی‏ها و امتیازات کافی‏
بررسی استناد روضه به کلینی‏
۲٫ من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق محمد بن علی بن بابویه قمی (م ۳۸۱)
۳٫ تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه، شیخ الطائفه محمد بن حسن طوسی (م ۴۶۰)
•ویژگی‏ها و امتیازات تهذیب الاحکام‏
۴٫ الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، شیخ طوسی (م ۴۶۰)
•روایات کتب اربعه از نگاه اخباریون و اصولیون‏
•دوره چهارم: دوره تکمیل و تنظیم جوامع حدیثی شیعه‏
اهم منابع حدیثی در دوره تکمیل‏
۱٫ بحار الأنوار الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار (علیه السلام)، علامه محمد باقر مجلسی (م ۱۱۱۱)
۲- تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، محمدبن حسن حر عاملی (م ۱۱۰۴)
۳٫ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، میرزا حسین نوری (م ۱۳۲۰)
۴٫جامع احادیث الشیعه، آیه الله بروجردی (م ۱۳۸۰)
•اهم منابع حدیثی در دوره تنظیم‏
۱٫ الوافی فی جمع الاحادیث الکتب الاربعه القدیمه، ملامحسن فیض کاشانی (م ۱۰۹۱)
۲٫ منتقی الجمان فی الأحادیث الصحاح و الحسان، جمال الدین حسن بن زین الدین (م ۱۰۱۱)
•دوره پنجم: دوره رکود دانش‏های حدیثی شیعه‏
•دوره ششم: دوره شکوفایی دانش‏های حدیثی‏
•محورهای اساسی دوره شکوفایی دانش‏های حدیثی‏
۱٫ بررسی عمیق و نقادانه تاریخ حدیث‏
۲٫ محدود شدن حوزه مطالعات حدیثی‏
۳٫ نقد و پالایش روایات،
۴٫ تدوین فرهنگ‏ها و فهرست‏های حدیثی،
۵٫ احیاء آثار پیشینیان،
۶٫ رویکرد خاور شناسان به مباحث حدیث پژوهی،
۷٫ به خدمت گرفتن رایانه در عرصه حدیث پژوهی.