محبوب ترین مقالات

تاریخ حدیث۲

یکشنبه, بهمن ۳, ۱۳۹۵ – ۰۰:۴۴
هدف: آشنایی با سیر تاریخی حدیث شیعه

•حجیت سنت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)
۱٫ دلیل عقلی‏
۲٫ دلایل نقلی‏
۱ – ۲٫ قرآن‏
۲ – ۲٫ اجماع‏
۳ – ۲٫ سیره عملی مسلمانان‏
•حجیت سنت ائمه اطهار علیهم السلام‏
۱٫ دلیل عقلی‏
۲٫ دلایل نقلی‏
۱ – ۲٫ قرآن‏
۲ – ۲٫ سنت نبوی‏
•حدیث در دوران پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)
•نشانه‏های اهتمام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به حدیث و کتابت آن‏
۱٫ جایگاه فرهنگ تعلیم و تعلم در اسلام‏
۲٫ اهتمام پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) به نشر حدیث‏
۳٫ اهتمام پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) به کتابت حدیث‏
•محورهای اهتمام پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) به کتابت حدیث‏
الف. توصیه به کتابت حدیث:
ب. فراهم آوردن برخی از مکتوبات حدیثی؛
• فصل دوم: آشنایی با تاریخ حدیث شیعه‏
بررسی ادوار تاریخی حدیث شیعه‏
دوره اول: فراهم آمدن نخستین نگاشته‏های حدیثی‏
نگاشته‏های گزارش شده در منابع تاریخی‏
نگاشته‏های حدیثی برجای مانده‏
۱٫ کتاب علی (علیه السلام)
۲٫ مصحف فاطمه (س)
۳٫ مصحف علی (علیه السلام)
۴٫ نهج البلاغه‏
۵٫ صحیفه سجادیه‏
•دوره دوم: شکل‏گیری میراث روایی شیعه در قالب اصول اربعمأه
بررسی مفهوم اصل و تفاوت آن با مفهوم کتاب و تصنیف‏
سرنوشت اصول اربعمأه
• دوره سوم: دوره تدوین جوامع اولیه حدیثی شیعه‏
۱٫ کافی، ثقه الاسلام محمد بن یعقوب کلینی (م ۳۲۹)
ویژگی‏ها و امتیازات کافی‏
بررسی استناد روضه به کلینی‏
۲٫ من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق محمد بن علی بن بابویه قمی (م ۳۸۱)
۳٫ تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه، شیخ الطائفه محمد بن حسن طوسی (م ۴۶۰)
•ویژگی‏ها و امتیازات تهذیب الاحکام‏
۴٫ الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، شیخ طوسی (م ۴۶۰)
•روایات کتب اربعه از نگاه اخباریون و اصولیون‏
•دوره چهارم: دوره تکمیل و تنظیم جوامع حدیثی شیعه‏
اهم منابع حدیثی در دوره تکمیل‏
۱٫ بحار الأنوار الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار (علیه السلام)، علامه محمد باقر مجلسی (م ۱۱۱۱)
۲- تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، محمدبن حسن حر عاملی (م ۱۱۰۴)
۳٫ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، میرزا حسین نوری (م ۱۳۲۰)
۴٫جامع احادیث الشیعه، آیه الله بروجردی (م ۱۳۸۰)
•اهم منابع حدیثی در دوره تنظیم‏
۱٫ الوافی فی جمع الاحادیث الکتب الاربعه القدیمه، ملامحسن فیض کاشانی (م ۱۰۹۱)
۲٫ منتقی الجمان فی الأحادیث الصحاح و الحسان، جمال الدین حسن بن زین الدین (م ۱۰۱۱)
•دوره پنجم: دوره رکود دانش‏های حدیثی شیعه‏
•دوره ششم: دوره شکوفایی دانش‏های حدیثی‏
•محورهای اساسی دوره شکوفایی دانش‏های حدیثی‏
۱٫ بررسی عمیق و نقادانه تاریخ حدیث‏
۲٫ محدود شدن حوزه مطالعات حدیثی‏
۳٫ نقد و پالایش روایات،
۴٫ تدوین فرهنگ‏ها و فهرست‏های حدیثی،
۵٫ احیاء آثار پیشینیان،
۶٫ رویکرد خاور شناسان به مباحث حدیث پژوهی،
۷٫ به خدمت گرفتن رایانه در عرصه حدیث پژوهی.