محبوب ترین مقالات

تست سمعی

سخن امروز

در این قسمت برنامه های اجرا شده در رادیو قرآن و برخی سخنرانی های استاد را به شکل اتفاقی(Random) می توانید گوش کنید.

ادامه مطلب »
تست سمعی

تست سوم

این بخشیک متن نمونه برای شما تا بدانید چه میزان فضا دارید.یک متن نمونه برای شما تا بدانید چه میزان فضا دارید.یک متن نمونه برای

ادامه مطلب »
تست سمعی

تست دوم

نمونه برای شما تا بدانید چه میزان فضا دارید.یک متن نمونه برای شما تا بدانید چه میزان فضا دارید.یک متن نمونه برای شما تا بدانید

ادامه مطلب »

تاریخ قرآن۱(کارشناسی ارشد)

یکشنبه, دی ۲۴, ۱۳۹۶ – ۰۲:۰۴
هدف: آشنایی با سرگذشت جمع و تدوین قرآن

سرفصل:
– سیری در آغاز تاریخ قرآن و تطور آن
– عناوین و اسامی قرآن
– مفهوم آیه
– مفهوم سوره
-راههای شناخت سور مکی و مدنی

نکته: مقاله ی «بررسی نفاق در مکه بر اساس آیات قرآن»؛ نوشته ی طاهره فائق به آدرس: http://ehsanpouresmaeil.com/menhaj7 مطالعه شود.

لیست برخی از تفاسیری که مفسران در آثار خود مکی مدنی بودن را لحاظ داشته اند و دانشجویان محترم باید در تحقیق خود از آن ها استفاده کنند:
۱- ارشاد العقل السلیم ، ابو السعود حنفی (قرن دهم)
۲- انوار درخشان، سید محمد حسینی همدانی نجفی (قرن پانزدهم)
۳- بیان السعاده فی مقامات العباده، سلطان محمد گنابادی(قرن چهاردهم)
۴- بیان المعانی، عبدالقادر ملاحویش، (قرن چهاردهم)
۵- التسهیل لعلوم التنزیل، ابن جزی، (قرن هشتم)
۶- تفسیر القرآن الکریم، مصطفی خمینی، (قرن چهاردهم)
۷- کشف الاسرار و عده الابرار، میبدی، (قرن ششم)
۸- تفسیر المنیر، محمد کرمی هویزی(قرن چهارم)
۹- الجدید فی تفسیر القرآن الکریم، حبیب الله سبزواری، (قرن پانزدهم)
۱۰- جواهر الحسان، ثعلبی، (قرن هشتم)
۱۱- روض الجنان و روح الجنان، ابوالفتوح رازی، (قرن ششم)
۱۲- مفاتیح الغیب، فخر رازی، (قرن هفتم)
۱۳- الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، علی محمد دخیل، (قرن پانزدهم)
۱۴- الوسیط فی تفسیر القرآن المجید، واحدی نیشابوری، (قرن پنجم)

• حداقل های تحقیق که به شکل یک مقاله علمی به شرح زیر است:
• ۱- مشخص کردن آیات و سور مکی و مدنی براساس نظر هر یک از مفسّران
• ۲- تبیین ملاک تشخیص هر مفسّر
• ۳- تعیین قواعد شناخت مکی و مدنی بودن(مشخص کردن این که آیا با و یژگی های غالب سازگار است؟)
• ۴- گستره ی فعالیّت مفسّر(همه ی سور یا همه ی آیات و موضع گیری سکوت)
• ۵- میزان تأثیر پذیری تشخیص مکی و مدنی بودن در تفسیر هر مفسّر
• ۶- مشخص کردن اشتراکات و افتراقات فریقین
• ۷- تحلیل نهایی محقق در ارزیابی هر مفسر پیرامون عملکرد آنان در تشخیص مکی و مدنی بودن سور و آیات

• لازم است این تحقیق در قالب فایل WORLD و P.D.F فقط تا آخرین جلسه ی آموزشی از طریق ایمیل ارسال شود.