محبوب ترین مقالات

تاریخ قرآن۱(کارشناسی ارشد)

یکشنبه, دی ۲۴, ۱۳۹۶ – ۰۲:۰۴
هدف: آشنایی با سرگذشت جمع و تدوین قرآن

سرفصل:
– سیری در آغاز تاریخ قرآن و تطور آن
– عناوین و اسامی قرآن
– مفهوم آیه
– مفهوم سوره
-راههای شناخت سور مکی و مدنی

نکته: مقاله ی «بررسی نفاق در مکه بر اساس آیات قرآن»؛ نوشته ی طاهره فائق به آدرس: http://ehsanpouresmaeil.com/menhaj7 مطالعه شود.

لیست برخی از تفاسیری که مفسران در آثار خود مکی مدنی بودن را لحاظ داشته اند و دانشجویان محترم باید در تحقیق خود از آن ها استفاده کنند:
۱- ارشاد العقل السلیم ، ابو السعود حنفی (قرن دهم)
۲- انوار درخشان، سید محمد حسینی همدانی نجفی (قرن پانزدهم)
۳- بیان السعاده فی مقامات العباده، سلطان محمد گنابادی(قرن چهاردهم)
۴- بیان المعانی، عبدالقادر ملاحویش، (قرن چهاردهم)
۵- التسهیل لعلوم التنزیل، ابن جزی، (قرن هشتم)
۶- تفسیر القرآن الکریم، مصطفی خمینی، (قرن چهاردهم)
۷- کشف الاسرار و عده الابرار، میبدی، (قرن ششم)
۸- تفسیر المنیر، محمد کرمی هویزی(قرن چهارم)
۹- الجدید فی تفسیر القرآن الکریم، حبیب الله سبزواری، (قرن پانزدهم)
۱۰- جواهر الحسان، ثعلبی، (قرن هشتم)
۱۱- روض الجنان و روح الجنان، ابوالفتوح رازی، (قرن ششم)
۱۲- مفاتیح الغیب، فخر رازی، (قرن هفتم)
۱۳- الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، علی محمد دخیل، (قرن پانزدهم)
۱۴- الوسیط فی تفسیر القرآن المجید، واحدی نیشابوری، (قرن پنجم)

• حداقل های تحقیق که به شکل یک مقاله علمی به شرح زیر است:
• ۱- مشخص کردن آیات و سور مکی و مدنی براساس نظر هر یک از مفسّران
• ۲- تبیین ملاک تشخیص هر مفسّر
• ۳- تعیین قواعد شناخت مکی و مدنی بودن(مشخص کردن این که آیا با و یژگی های غالب سازگار است؟)
• ۴- گستره ی فعالیّت مفسّر(همه ی سور یا همه ی آیات و موضع گیری سکوت)
• ۵- میزان تأثیر پذیری تشخیص مکی و مدنی بودن در تفسیر هر مفسّر
• ۶- مشخص کردن اشتراکات و افتراقات فریقین
• ۷- تحلیل نهایی محقق در ارزیابی هر مفسر پیرامون عملکرد آنان در تشخیص مکی و مدنی بودن سور و آیات

• لازم است این تحقیق در قالب فایل WORLD و P.D.F فقط تا آخرین جلسه ی آموزشی از طریق ایمیل ارسال شود.