محبوب ترین مقالات

تاریخ قرآن۲(کارشناسی ارشد)

شنبه, شهریور ۲۴, ۱۳۹۷ – ۱۲:۲۹

سرفصل:
– توقیفی یا اجتهادی بودن ترتیب آیات و سور
– گذری بر مسائل مربوط به قراءات قرآن
– قراء سبعه و عوامل اختلاف آنها در قرائت
– بحثی راجع به نزول قرآن بر هفت حرف
– جمع قرآن در زمان حیات رسول اکرم( صلی الله علیه وآله)
– جمع قرآن توسط امام علی(علیه السلام)
-جمع قرآن در زمان ابوبکر
– بحث و کاوشی درباره واژه ی مصحف و به کارگیری آن درباره ی قرآن
– جمع قرآن در زمان عثمان
– رسم الخط و کیفیت تطور آن