محبوب ترین مقالات

تست سمعی

سخن امروز

در این قسمت برنامه های اجرا شده در رادیو قرآن و برخی سخنرانی های استاد را به شکل اتفاقی(Random) می توانید گوش کنید.

ادامه مطلب »
تست سمعی

تست سوم

این بخشیک متن نمونه برای شما تا بدانید چه میزان فضا دارید.یک متن نمونه برای شما تا بدانید چه میزان فضا دارید.یک متن نمونه برای

ادامه مطلب »
تست سمعی

تست دوم

نمونه برای شما تا بدانید چه میزان فضا دارید.یک متن نمونه برای شما تا بدانید چه میزان فضا دارید.یک متن نمونه برای شما تا بدانید

ادامه مطلب »

جستاری در پیوند میان علم و حکمت در آیات و روایات

شنبه, خرداد ۲۴, ۱۳۹۳ – ۱۱:۰۶
Research on the link between knowledge and wisdom in the Quran and Hadith
چکیده:
حکمت از نظر آموزه های وحیانی، نوعی علم و آگاهی به حقایق است؛ از این رو میان علم و حکمت پیوندی عمیق در معنا وجود دارد که دین در معرفی آن کوشیده است، تا انسان، طبق نقشه ی ارائه شده، با دوری از گناه و انقطاع از مخلوقات خدا به رؤیت قلبی او قبل ازقیامت نائل آید. این مقاله، با ارائه ی تعریفی از «رؤیت قلبی» که از آن نظریه ی تجسیم برنیاید، سعی در نشان دادن امکان دستیابی به حکمت برای همه ی انسان ها در طول زندگی دارد؛ نتیجه ی رؤیت قلبی، معرفت خداست که سرآمد علوم است.

کلید واژه: حکمت، علم، معرفت، قرآن، حدیث

در صورت تمایل برای دریافت مقاله، لطفاً عضو سایت شوید.