محبوب ترین مقالات

درخواست دیدارخدا توسط حضرت موسی(ع) درتطبیق ومقایسه میان قرآن و تورات

یکشنبه, تیر ۱۸, ۱۳۹۱ – ۰۴:۰۵
A Comparative look at the Prophet Moses (a.s) Request to have visitation with God in the Quran and the Old Testament

چکیده
یکی از آیات مشکل قرآن، اشاره به درخواست رؤیت خدا توسط حضرت موسی(علیه السلام) است.(نک: الاعراف، ۱۴۳) این که پیامبری اوالعزم چنین عملکردی داشته باشد، خود از بحث های چالش برانگیز در مباحث توحیدی است. آیا واقعاً، حضرت موسی(علیه السلام) چنین درخواستی را از خدا داشته است؟ و در صورت تأیید،آیا وی توانسته است به این مهم دست یابد؟
از ادّله‌ی اشاعره و کرامیّه از اهل سنّت برمسأله‌ی رویت خدا همین آیه است، اگر چه دانشوران ‌این مکاتب، تلقی مشترکی از چگونگی رویت خدا ندارند امّا وجود چنین آیه‌‌ای در قرآن سبب پافشاری آنها در موضوع رویت شده است. در مقابل شیعه و معتزله به رد نظریه‌ی تجسیم پرداخته اند، با این حال برخی مفسّران با اعتقاد این دو مکتب اخیر، در دنیا همراه هستند، و بر این باورندجمله‌ی«لن ترانی یا موسی»مربوط به آخرت نمی‌شود.
این همه در حالی است که عهدعتیق همانند قرآن – که دارای آیات متشابه است- درشماری از عبارت‌ها، جسمانیّت خدا را مردود می‌‌داند و در شماری دیگر نظریه‌ی تجسیم و انسان وار بودن خداوند را اثبات می‌کند.
در این مقاله، در پی مطالعه‌ای تطبیقی میان اسلام و یهود، ضمن برشمردن آیات تنزیهی و تشبیهی قرآن و تورات براساس واکنش مفسّران هر دو آیین درصدد پاسخ‌گویی به این مسأله هستیم تا روشن شود آیا در فرجام زندگی بشر، خداوند قابل دیدن است؟

کلیدواژه ها:
رویت خدا،حضرت موسی(علیه السلام)،قرآن،تورات(عهدعتیق)،شیعه،معتزله،اشاعره،کرامیّه

این نوشتار به عنوان مقاله برتر همایش میان رشته‌ای فرجام شناسی با عنوان« فرجام انسان،از نگاه دین، فلسفه و علم»، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، اسفند ۱۳۸۹معرفی و به زیور طبع در آمد.
در صورت تمایل برای دریافت مقاله، لطفاً عضو سایت شوید.