محبوب ترین مقالات

روش تحقیق

چهارشنبه, آذر ۲۸, ۱۳۹۷ – ۲۰:۲۱
هدف:آشنایی با روش های متداول تحقیق در علوم انسانی و نحوه ی استفاده از نتایج پژوهش انجام شده به منظور آماده سازی جهت همکاری در فعالیت های پژوهشی

در این درس باید یک تحقیق کامل علمی را در پایان ترم ارائه کنید،پس تا هفته دوم ترم فرصت دارید با انتخاب موضوع به فکر جمع آوری منابع و شروع فیش برداری کنیدو بعد از تحلیل داده ها در یک ماه نهایی به جمع بندی مطالب بپردازید؛ مدیریت زمان دهنده ی دریافت مثبت شما از آگاهی های این درس است و در امتیاز پایان ترم مؤثر خواهد بود.