محبوب ترین مقالات

سرانجام عیسی (علیه السلام) در مقارنه میان قرآن و عهد جدید

شنبه, دی ۱۲, ۱۳۹۴ – ۱۶:۵۵
esus’s End in the Quran an the New Testament

چکیده :
آن چه در این نوشتار می آید بررسی سرانجام حضرت عیسی (علیه السلام) در اناجیل چهارگانه و تطبیق آن با قرآن است. مقاله ی حاضر با واکاوی اناجیل به نقد اعتقاد بیشتر مسیحیان کنونی پیرامون عاقبت مسیح(علیه السلام) می پردازد. اگرچه سخن از صلیب و فقدان (توفی) در مأثورات اسلامی آمده است اما نتیجه ی دیگری از آن، در این مکتب، گرفته می شود، نتیجه ای که از سویی ابهام را درباره ی فرجام عیسی (علیه السلام) می زداید و از دیگرسو منجر به باورداشت زنده بودن حضرت عیسی (علیه السلام) و عروج جسمانی روحانی او می گردد. به این ترتیب قرآن مجید موضع قاطعی در برابر پایان اولین دوره ی زندگی حضرت عیسی(علیه السلام) معرفی می کند که این رویکرد می تواند برای معتقدان به مسیح(علیه السلام) جالب باشد.

کلید واژه ها:قرآن، عهد جدید، سرانجام عیسی(علیه السلام)، عروج

در صورت تمایل برای دریافت مقاله، لطفاً عضو سایت شوید.