محبوب ترین مقالات

تست سمعی

سخن امروز

در این قسمت برنامه های اجرا شده در رادیو قرآن و برخی سخنرانی های استاد را به شکل اتفاقی(Random) می توانید گوش کنید.

ادامه مطلب »
تست سمعی

تست سوم

این بخشیک متن نمونه برای شما تا بدانید چه میزان فضا دارید.یک متن نمونه برای شما تا بدانید چه میزان فضا دارید.یک متن نمونه برای

ادامه مطلب »
تست سمعی

تست دوم

نمونه برای شما تا بدانید چه میزان فضا دارید.یک متن نمونه برای شما تا بدانید چه میزان فضا دارید.یک متن نمونه برای شما تا بدانید

ادامه مطلب »

شاخصه های کارکلاسی

دوشنبه, بهمن ۲۹, ۱۳۹۷ – ۱۱:۲۶

آزمون پایان ترم از پانزده نمره خواهد بود و هر کارکلاسی وابسته به کوشش شما بین۰/۵ تا ۱نمره خواهد داشت بنابراین سعی کنید درطول ترم با ارائه ی تعداد زیادی از مطالب ۵ نمره ی فعالیّت کلاسی را تا پایان ترم کسب کنید.

کوشش شما باید به صورت فایل word دارای شرایط زیر باشد تا امتیاز آن درج شود:

۱- نام و نام خانوادگی، نام دانشگاه، نام درس و ساعت تشکیل کلاس را حتماً بنویسید.
۲- به علّت بررسی کارکلاسیِ جلسه ی پیشین در ابتدای درس مدّت زمان ارسال هر عنوان تا جلسه ی بعدی است که کلاس تشکیل می شود، بنابراین از ارسال دیرهنگام مطالب خودداری کنید.
۳- مطالب را از طریق یکی از آدرس های زیرمی توانید ارسال کنید:
ehsan_pouresmaeil@yahoo.com
یا
dr.ehsanpouresmaeil@gmail.com

۴- بعد از ارسال طی ده روز کاری بعد از مطالعه و بررسی اینجانب«اعلام وصول» دریافت خواهید کرد، در صورت عدم دریافت، حتماً برای ارسال مجدد اقدام کنید.
۵- فرصت نهایی ارسال کارکلاسی تا آخرین جلسه ی آموزشی می باشد و بعد از آن اعلام وصول ممکن نیست.
۶- نکات مهم: درمحتوای خود حتماً به ذکر منبع (کتاب و سایتی که از آن استفاده کرده اید) اشاره کنید و حتماً بعد از جمع آوری مطالب از منابع مختلف، جمع بندی خود را بیان کنید.
۷- از ارائه ی مطالبی که به عنوان کار کلاسی آماده کرده اید به شکل چاپ شده خودداری کنید.
۸- مطالب را بعد از جمع بندی نهایی در کلاس نزد خود نگه دارید چون ممکن است برخی از آنها در پرسش های آخر ترم بیاید.
۹-تنها مطالبی به عنوان کارکلاسی پذیرفته می شود که در کلاس از شما خواسته شده است، از ارسال مطالب دیگر خودداری کنید.
۱۰- از ارسال یکباره ی مطالب در آخرترم جداً خودداری کنید به علّت فشردگی زمان پایان ترم، تصحیح اوراق و.. امکان بررسی مطالب شما فراهم نمی شود.