محبوب ترین مقالات

تست سمعی

سخن امروز

در این قسمت برنامه های اجرا شده در رادیو قرآن و برخی سخنرانی های استاد را به شکل اتفاقی(Random) می توانید گوش کنید.

ادامه مطلب »
تست سمعی

تست سوم

این بخشیک متن نمونه برای شما تا بدانید چه میزان فضا دارید.یک متن نمونه برای شما تا بدانید چه میزان فضا دارید.یک متن نمونه برای

ادامه مطلب »
تست سمعی

تست دوم

نمونه برای شما تا بدانید چه میزان فضا دارید.یک متن نمونه برای شما تا بدانید چه میزان فضا دارید.یک متن نمونه برای شما تا بدانید

ادامه مطلب »

علوم قرآنی ۲(اعجاز، تحریف ناپذیری)

سه شنبه, بهمن ۲, ۱۳۹۷ – ۲۳:۴۹
اهداف: آشنایی با اصالت، حقانیت و اعجاز قرآن ؛ تقویت باور به اصالت و حقانیت قرآن و کسب توانایی دفاع از آن

سرفصل:
۱- اعجاز:
۱-۱- مفهوم شناسی
۲-۱- تفاوت معجزه با کارهای خارق العاده
۳-۱-ابعاد اعجاز
۴-۱- ادله ی اعجاز قرآن

۲- سلامت قرآن از تحریف
۱-۲- اقسام تحریف
۲-۲- ادله ی سلامت قرآن از تحریف