محبوب ترین مقالات

تست سمعی

سخن امروز

در این قسمت برنامه های اجرا شده در رادیو قرآن و برخی سخنرانی های استاد را به شکل اتفاقی(Random) می توانید گوش کنید.

ادامه مطلب »
تست سمعی

تست سوم

این بخشیک متن نمونه برای شما تا بدانید چه میزان فضا دارید.یک متن نمونه برای شما تا بدانید چه میزان فضا دارید.یک متن نمونه برای

ادامه مطلب »
تست سمعی

تست دوم

نمونه برای شما تا بدانید چه میزان فضا دارید.یک متن نمونه برای شما تا بدانید چه میزان فضا دارید.یک متن نمونه برای شما تا بدانید

ادامه مطلب »

عناوین پیشنهادی برای تحقیق در درس تفسیر موضوعی قرآن کریم۳

دوشنبه, مهر ۲۹, ۱۳۹۲ – ۱۷:۱۲
این عناوین صرفاً جنبه ی پیشنهادی دارد، شما می توانید برای انتخاب موضوع آزادانه و البتّه با هماهنگی مدّرس اقدام کنید.

• مراد از «امّت وسط» در تفاسیر روایی شیعه و اهل تسنن
• کیفیت گواهی پیامبر(صلی الله علیه وآله) برامت های پیشین
• کیفیت عذاب قریه ها در قرآن بر اساس روایات اهل بیت (علیهم السلام)
• دستورات قرآن و روایات برای استحکام زندگی اجتماعی
• برداشت مفسّران اهل تسنن در دایره ی تبعیت از پیامبر(صلی الله علیه و آله) بر اساس آیه ی «النبی أولی بالمومنین مِن أنفُسهم»
• مقایسه ی عملکرد مسلمانان با محتوای آیه ی «النبی أولی بالمومنین مِن أنفُسهم» در تفاسیر اهل تسنن
• مصادیق شئون ولایت و رهبری پیامبر(صلی الله علیه و آله) در قرآن
• مصادیق تحویل و تبدیل سنت های الاهی در قرآن و روایات
• نمونه های بدا در آیات و روایات
• اثرگذاری والدین بر جنین
• نقش همدلی همسران در زندگی
• تعامل شایسته ی اعضای خانواده با یک دیگر
• حقوق کودک در قرآن و روایات
• نتیجه ی نگاه معرفتی به زندگی
• سبک زندگی اسلامی در تربیت کودک
• مدیریت خانواده در اسلام و مقایسه ی آن با فرهنگ امروز جامعه
• مطالبه ی همسران از یکدیگر در آموزه های دینی
• حقوق متقابل والدین و فرزندان از منظر آیات و احادیث
• آفت های زندگی زناشویی
• تقویت پیوند برادری و دوستی از نظر آیات و احادیث
• اخلاق معاشرتی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم) واهل بیت(صلوات الله علیهم اجمعین) براساس آیات و روایات