محبوب ترین مقالات

فقه تطبیقی

چهارشنبه, مهر ۱, ۱۳۹۴ – ۱۲:۱۲
پیش نیاز: تاریخ اسلام و مبانی تشیّع
هدف: آشنایی اجمالی با احکام مذاهب اسلامی

رئوس مطالب:
۱- آشنایی با پیشینه ی مذاهب فقهی
۲- مقایسه ی اصولی استنباط مذاهب اسلامی
۳- طهارت از دیدگاه مذاهب اسلامی
۴- مباحث نماز از دیدگاه مذاهب اسلامی
۵- مباحث روزه از دیدگاه مذاهب اسلامی
۶- مباحث حج و عمره از دیدگاه مذاهب اسلامی
۷- سیری در مباحث زکات و خمس از دیدگاه مذاهب اسلامی
۸- مباحث اختلافی در اجتماع مسلمین