محبوب ترین مقالات

مأخذ شناسی حدیث

شنبه, بهمن ۱۴, ۱۳۹۶ – ۱۰:۱۳
اهداف:
-شناخت اهم منابع حدیثی شیعه در ادوار گوناگون
– شناخت اهم منابع حدیثی اهل تسنن در ادوار گوناگون
– ایجاد توانمندی استفاده ی پژوهشی از منابع حدیثی شیعه و اهل تسنن
-بررسی تطبیقی منابع شیعه و اهل تسنن به منظور استخراج مشترکات و متخلفات
– ایجاد توانمندی پژوهشی از نرم افزارهای حدیثی فریقین

برای دریافت فایل ابتدا عضو سایت شوید.
آزمون میان ترم تاپایان منابع حدیثی اهل تسنن