محبوب ترین مقالات

تست سمعی

سخن امروز

در این قسمت برنامه های اجرا شده در رادیو قرآن و برخی سخنرانی های استاد را به شکل اتفاقی(Random) می توانید گوش کنید.

ادامه مطلب »
تست سمعی

تست سوم

این بخشیک متن نمونه برای شما تا بدانید چه میزان فضا دارید.یک متن نمونه برای شما تا بدانید چه میزان فضا دارید.یک متن نمونه برای

ادامه مطلب »
تست سمعی

تست دوم

نمونه برای شما تا بدانید چه میزان فضا دارید.یک متن نمونه برای شما تا بدانید چه میزان فضا دارید.یک متن نمونه برای شما تا بدانید

ادامه مطلب »

مبانی شناخت حدیث از دیدگاه فریقین

اهداف :

– آشنایی با سنت، حدیث، مبانی اعتبار و شیوههای احراز آنها از دیدگاه فریقین

– توانمندی در بهرهگیری از منابع حدیثی شیعه و سنی مطابق با مبانی صحیح

برای دریافت فایل ابتدا عضو سایت شوید.