محبوب ترین مقالات

تست سمعی

سخن امروز

در این قسمت برنامه های اجرا شده در رادیو قرآن و برخی سخنرانی های استاد را به شکل اتفاقی(Random) می توانید گوش کنید.

ادامه مطلب »
تست سمعی

تست سوم

این بخشیک متن نمونه برای شما تا بدانید چه میزان فضا دارید.یک متن نمونه برای شما تا بدانید چه میزان فضا دارید.یک متن نمونه برای

ادامه مطلب »
تست سمعی

تست دوم

نمونه برای شما تا بدانید چه میزان فضا دارید.یک متن نمونه برای شما تا بدانید چه میزان فضا دارید.یک متن نمونه برای شما تا بدانید

ادامه مطلب »

پنجمین شماره از مجله ی «دانش نامه ی علوم قرآن و حدیث»

دو فصلنامه دانشنامه علوم قرآن و حدیث
سال سوم، شماره پنجم، بهار و تابستان ۱۳۹۵

• نقد و بررسی موقعیت قرآن کریم هنگام رحلت پیامبر اعظم (صلی الله علیه وآله) در دائره المعارف اسلامی

دکتر نهله غروی نائینی و رقیه کاظمی تبار
• بررسی مقایسه ای مقدمات نماز در اسلام و زرتشت
دکتر عبدالمجید طالب تاش و سعید ششگل نژاد
• بررسی عصمت پیامبراکرم (صلی الله علیه وآله) از دیدگاه علامه طباطبایی و فخر رازی
دکتر محمد رضا آرام و اکرم معصومی
• امنیت: چیستی، انواع و تأثیر آن بر جامعه با نگاهی به آیات قرآن کریم
مسعود باوانپوری، نرگس لرستانی و سودابه جعفری
• مبانی و شاخص های راهبردی مدیریت اسلامی در حکومت علوی
محیا حکاکان،دکترمهشید السادات طبایی و دکترولی ا…مهدوی
• شجره طوبی از منظر تأویل
فاطمه شمسایی و دکترسیدمحمدرضوی

Scientific Quran Science and Quotes Journal
Spring and Summer 2016, No. 5, 3st year

• Review the position of the Quran during the demise of Prophet (PBUH)In the Encyclopaedia of Islam
Dr.Nahle Qaravi Naiinee & Roqiyeh Kazemitabar

• Comparison of the preliminaries of prayer in Islam and Zoroastrianism
Dr.Abdulmajid Taleb Tash &Saeed Sheshgel Nezhad

• Research on the infallibility of the Prophet from the viewpoint of Allame Tabatabie and Fakhr Razi

Dr.Mohammad Reza Aram& Akram Masoumi

• Security: Form, Types and its impact on society through observation of Quran verses
Narges Lorestani& Soudabeh Jafari & Masoud Bavanpori
• Basics of Islam in the state management and strategic indicators in supernal government
Mahya Hakakan &Dr.Mahshid Sadat Tabaei & Dr.Valiallah Mahdavi
• Shajareh Tuba from the perspective of interpretation
Fateme Shamsaei & Dr.Seyed Mohammad Razavi

 

دانلود PDF:

daneshnameh-Volume5.pdf