محبوب ترین مقالات

پیشگویی قرآن در مورد آینده

جمعه, آبان ۱۹, ۱۳۹۱ – ۱۶:۵۲
Perception of Future from the Quran

چکیده
همیشه، سخن از آینده برای بشر، جذّاب و توجّه برانگیز بوده و این امر او را واداشته تا در تکاپوی شگفتی های جهان، لختی از دغدغه ها، بینش ها و اندیشه های خود را به این امر اختصاص دهد؛ حال آن که منبعی جز وحی نمی تواند پرده از حقیقت آینده بردارد.
بر همین اساس، آینده از مصادیق غیب محسوب شده که ایمان به آن از دستورات شرع مبین است. با بررسی آینده در قرآن می توان به شمول همه جانبۀ این کتاب سترگ پی برد و از سویی روش این کتاب را در پردازش آینده به نظاره نشست و از آن در شکل دهی به آینده بهره جست.

کلید واژه
غیب، آینده، قرآن، علم خدا، علم پیامبر و امام، مهدویت، شیعه

در صورت تمایل برای دریافت مقاله، لطفاً عضو سایت شوید.