محبوب ترین مقالات

تست سمعی

سخن امروز

در این قسمت برنامه های اجرا شده در رادیو قرآن و برخی سخنرانی های استاد را به شکل اتفاقی(Random) می توانید گوش کنید.

ادامه مطلب »
تست سمعی

تست سوم

این بخشیک متن نمونه برای شما تا بدانید چه میزان فضا دارید.یک متن نمونه برای شما تا بدانید چه میزان فضا دارید.یک متن نمونه برای

ادامه مطلب »
تست سمعی

تست دوم

نمونه برای شما تا بدانید چه میزان فضا دارید.یک متن نمونه برای شما تا بدانید چه میزان فضا دارید.یک متن نمونه برای شما تا بدانید

ادامه مطلب »

چهارمین شماره از مجله ی «دانش نامه ی علوم قرآن و حدیث»

توحید در محبّت از منظر قرآن و روایات
دکتر دادخدا خدایار
مریم خاورپور
میثم خاوری

• مؤلفه های توسعۀ اقتصادی در سیرۀ ائمۀ اطهار (علیهم السلام)
دکتر سید امیرمسعود شهرام نیا
سارا ویسی

• موانع حکومت عدالت‌محور علوی
مریم ورشوچیان
دکتر احسان پوراسماعیل

• واکاوی نبرد یمامه
فاطمه کرمی
دکتر علیرضا رئیسیان

• مهدویت و تأثیر آن بر فرهنگ جهانی
بصیره مددی زاده
دکتر ابراهیم نوری

• بررسی خاتمیت در اسلام و مسیحیت
معصومه گلی‌زاده
محمدرضا قاسمی
دکترابراهیم ابراهیمی

Scientific Quran Science and Quotes Journal
Autumn and Winter 2016, No. 4, 2st year

• Monotheism in kindness based on Quran and Quotes
Dr. Dadkhoda Khodayar
Maryam Khavarpour
Meysam Khavari
• Economical Expansion’s Criteria in Traditions of Shia’s Imam (pbuh)
Seyed Amirreza Shahram Nia
Sara Veisi
• Obstacles of Imam Ali’s Equitable Government
Dr. Ehsan PourEsmaeil
Maryam Varshuchian
• Yamameh Battle Analysis
Fatemeh Karami
Dr. Alireza Raesian
• Messianism and its impact on world culture
Basireh Madadizadeh
Dr. Ebrahim Nouri
• Completion in Islam and Christianity
Masoumeh Golizadeh
Mohammadreza Ghasemi
Dr. Ebrahim Ebrahimi

 

دانلود PDF:

daneshnameh.num4.pdf