محبوب ترین مقالات

چهارمین شماره از مجله ی «دانش نامه ی علوم قرآن و حدیث»

توحید در محبّت از منظر قرآن و روایات
دکتر دادخدا خدایار
مریم خاورپور
میثم خاوری

• مؤلفه های توسعۀ اقتصادی در سیرۀ ائمۀ اطهار (علیهم السلام)
دکتر سید امیرمسعود شهرام نیا
سارا ویسی

• موانع حکومت عدالت‌محور علوی
مریم ورشوچیان
دکتر احسان پوراسماعیل

• واکاوی نبرد یمامه
فاطمه کرمی
دکتر علیرضا رئیسیان

• مهدویت و تأثیر آن بر فرهنگ جهانی
بصیره مددی زاده
دکتر ابراهیم نوری

• بررسی خاتمیت در اسلام و مسیحیت
معصومه گلی‌زاده
محمدرضا قاسمی
دکترابراهیم ابراهیمی

Scientific Quran Science and Quotes Journal
Autumn and Winter 2016, No. 4, 2st year

• Monotheism in kindness based on Quran and Quotes
Dr. Dadkhoda Khodayar
Maryam Khavarpour
Meysam Khavari
• Economical Expansion’s Criteria in Traditions of Shia’s Imam (pbuh)
Seyed Amirreza Shahram Nia
Sara Veisi
• Obstacles of Imam Ali’s Equitable Government
Dr. Ehsan PourEsmaeil
Maryam Varshuchian
• Yamameh Battle Analysis
Fatemeh Karami
Dr. Alireza Raesian
• Messianism and its impact on world culture
Basireh Madadizadeh
Dr. Ebrahim Nouri
• Completion in Islam and Christianity
Masoumeh Golizadeh
Mohammadreza Ghasemi
Dr. Ebrahim Ebrahimi

 

دانلود PDF:

daneshnameh.num4.pdf