پرسمان پروردگار

(سرمقاله هفتمین شمارگان مجله ی منهاج) دوشنبه, تیر ۱۹, ۱۳۹۱ – ۲۰:۳۴ «بسم الله الرحمن الرحیم ثم لتسألنّ یومئذٍ عن النَّعیم» نیک که بنگریم، خدای

ادامه مطلب »