تفسیر موضوعی قرآن

شنبه, شهریور ۲۱, ۱۳۹۴ – ۰۹:۱۸ درس عمومی از سلسله مباحث معارف اسلامی ‌هدف: آشنایی با برخی مفاهیم زندگی ساز قرآن کریم در قالب نگرش

ادامه مطلب »