مأخذ شناسی حدیث

شنبه, بهمن ۱۴, ۱۳۹۶ – ۱۰:۱۳ اهداف: -شناخت اهم منابع حدیثی شیعه در ادوار گوناگون – شناخت اهم منابع حدیثی اهل تسنن در ادوار گوناگون

ادامه مطلب »