تناسب آیات و سور

سه شنبه, خرداد ۲۲, ۱۳۹۷ – ۱۷:۲۸ تعریفی از تناسب آیات و سور «مناسبت» در لغت به معناى پیوند و اتصال دو چیز با یکدیگر[۱]،

ادامه مطلب »