محبوب ترین مقالات

آشنایی با مذاهب اسلامی

جمعه, مهر ۳, ۱۳۹۴ – ۱۲:۲۸
پیش نیاز: تاریخ اسلام و مبانی تشیع

هدف: آشنایی با مذاهب اسلامی به منظور شناخت فرقه های اسلامی در اماکن مقدسه برای تحکیم اتحادمسلمانانرئوس مطالب:
– آشنایی با مذهب تشیع: شیعه ی امامیه، اهل بیت (علیهم السلام) در قرآن
– فرقه های زیدیه، اسماعیلیه، اشاعره، معتزله، مبانی نظری و فلسفی هر فرقه، تاریخچه ی پیدایش، پراکندگی جغرافیایی در ایران و جهان

– آشنایی با مذاهب اهل تسنن، فرقه های حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی

– شناخت اجمالی از وهابیّت: مبانی نظری و تاریخچه ی پیدایش آن