محبوب ترین مقالات

آموزش قرائت و روان خوانی قرآن کریم ۱

سه شنبه, مرداد ۱, ۱۳۹۲ – ۰۲:۱۱

درآستان نماز
بخش نخست: آموزش قرائت

• مقدمه
• انس با محبوب با برترین زبان نازل شده پس شایسته است درست و زیبا نماز بخوانیم.
• فایلهای صوتی آموزش قرائت نماز توسط استاد دکتر حمیدرضا مستفید با هدف درست خواندن و زیبا خواندن مقدس ترین آیین عبادی ما مسلمانان تقدیم می شود.

بعد از ثبت نام می توانید فایلهای این درس ها را از شماره ی ۱ تا ۱۶ دریافت کنید.