محبوب ترین مقالات

انتشار هفتمین شماره از مجله ی «دانش نامه ی علوم قرآن و حدیث»

دوفصلنامه ی دانش نامه ی علوم قرآن و حدیث
سال چهارم، شماره هشتم، پاییز و زمستان ۱۳۹۶
– ارزیابی تطبیقی اقوال معصومان (علیهم السلام) و مفسران در مفردات سوره¬ی آل عمران( آیات ۱۰۱تا۲۰۰)
دکتر غلامحسین اعرابی
محمّدصادق پیشوایی
– واکاوی برخی از ترجمه های قرآن (بررسی موردی آیات ۳۰ تا ۳۳ سوره ص )
دکتر سهراب مروتی
زهرا حسنی
– جلوه های بی غیرتی در بینش اسلامی
هادی خلیلی راد
– اسلوب انتقادی امام علی (علیه السلام) در نهج البلاغه
صغری لکزایی
– علم لدنی و جایگاه حضرت خضر به عنوان یکی از عالمان به این علم
مینا شمخی
مرضیه غلامی مورینه
– اصول پنجگانه‌ در برنامه‌ی اقتصادی امام علی(علیه السلام)
فاطمه ترابی

دانلود PDF:
daneshnameh-Volume7.pdf