محبوب ترین مقالات

اهمیّت و فضیلت روز غدیر

این نوشتار تدوینی است پیرامون روایات مختلفی که در«اهمیّت و فضیلت روز غدیر» نسبت به سایر روزهاتوسط اهل بیت(علیهم السلام)گفته شده است. اینکه در آسمان و زمین در چنین روزی چه می گذرد و انبیای پیشین در غدیرهای زندگی خود چه تجربه هایی داشته اند از این مطلب قابل استفاده است.
شما چگونه می خواهید این روز بزرگ را امسال متفاوت گرامی بدارید؟
بعد از عضویت می توانید فایل مورد نظر را از صفحه ی نخست سایت(بخش دوّم)ذخیره کنید.