محبوب ترین مقالات

تفسیر موضوعی ۱(رشته تربیت معلم قرآن کریم)

هدف:

آشنایی با روش تدریس موضوعی و نظرات مفسران در برخی از موضوعات قرآنی

برای دریافت فایل ابتدا عضو سایت شوید.