محبوب ترین مقالات

تفسیر موضوعی ۲ (رشته علوم قرآن و حدیث)

اهداف:

– تحصیل انس با قرآن از طریق رویکرد موضوعی به قرآن کریم

– آشنایی هرچه بهتر و بیشتر با روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم

– دانشجو بر اساس مراحل و قواعد روش تحقیق موضوعی که قبلا آموخته است و تمرینات متنوعی که  در قالب چندین تحقیق موضوعی در این کلاس سپری می کند، قادر خواهد بود که موضوعات دلخواه و مورد نیاز خود را با التزام به آن قواعد و شیوه ها در قرآن کریم تحقیق کند.

برای دریافت فایل ابتدا عضو سایت شوید.