محبوب ترین مقالات

جبران گذشته

(سرمقاله چهارمین شمارگان مجله ی منهاج)

شنبه, اسفند ۲۸, ۱۳۸۹ – ۲۳:۰۰

در هیاهوی جهان امروز که انسان ها از حقیقت گریزان اند، نیاز به پناه جستن به حصن حصین قرآن در کنار یگانه ترجمان آن ، بیش از هر زمان احساس می شود.
(السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمانه ) (مفاتیح الجنان ، زیارت آل یس)
اکنون در عصر غیبت، حاکم نمودن فرهنگ قرآن در کنار حدیث ضرورت اجتناب ناپذیری است که انحطاط و عقب ماندگی مسلمانان را جبران می کند. چنین رویکردی به قرآن، این کتاب را به نجات دهنده ی مردمان در عصر فتنه و شفیع روز جزا مبدل می سازد:«اذا التسبت علیکم الفتن کقطع الیل المظلم فعلیکم بالقرآن فانه شافع مشفع و ماحل مصدق» (الکافی، کلینی ۲/۵۹۹)
به آن امید که این نگرش در جای جای زندگی مسلمانان متبلور گردد، چهارمین شماره ی منهاج را با چند رویداد گشودیم؛ وقایعی که رسالت ما را در ادامه ی این مسیر سنگین تر می سازد!
ابتدا، انتخاب منهاج به عنوان نشریه ی برتر در سوّمین جشنواره ی نشریات دانشگاه آزاد اسلامی که مرهون تلاش دانشجویان عزیز ، اساتید گرامی و ریاست محترم دانشکده است پس به این بزرگواران به رسم ادب، تبریک عرض می کنم.
این افتخار سبب گشت تا انجمن علوم و قرآن و حدیث ایران بیش از گذشته به دست اندرکاران منهاج یاری رسانده و اجازه دهند تا از این شماره، این نشریه با همکاری یگانه مرکز رسمی وزارت علوم در این رشته، به زیور طبع درآید.
اما با توجه به پایان یافتن دوران کارشناسی ارشد و قوانین دانشگاه مبنی بر واگذاری وظیفه ی مدیر مسئول به یکی از دانشجویان در حال تحصیل، جناب آقای شامرادی این مسئولیت را پذیرفتند.
امید است که نشریه ی دانشجویی منهاج راه گشایی در سیر تحقیقات علوم قرآن و حدیث باشد.
(الله لطیف بعباده یرزق من یشاء و هو القوی العزیز) (شوری، ۱۷)