محبوب ترین مقالات

جستاری در پیوند میان علم و حکمت در آیات و روایات

شنبه, خرداد ۲۴, ۱۳۹۳ – ۱۱:۰۶
Research on the link between knowledge and wisdom in the Quran and Hadith
چکیده:
حکمت از نظر آموزه های وحیانی، نوعی علم و آگاهی به حقایق است؛ از این رو میان علم و حکمت پیوندی عمیق در معنا وجود دارد که دین در معرفی آن کوشیده است، تا انسان، طبق نقشه ی ارائه شده، با دوری از گناه و انقطاع از مخلوقات خدا به رؤیت قلبی او قبل ازقیامت نائل آید. این مقاله، با ارائه ی تعریفی از «رؤیت قلبی» که از آن نظریه ی تجسیم برنیاید، سعی در نشان دادن امکان دستیابی به حکمت برای همه ی انسان ها در طول زندگی دارد؛ نتیجه ی رؤیت قلبی، معرفت خداست که سرآمد علوم است.

کلید واژه: حکمت، علم، معرفت، قرآن، حدیث

در صورت تمایل برای دریافت مقاله، لطفاً عضو سایت شوید.