محبوب ترین مقالات

رسانه مکتوب

گوهر ۲

گوهر ۲ 💎 ادامه گوهر را اینجا مطالعه بفرمایید. 📖 … وَ یَسْتَحْیُونَ نِساءَکُمْ … [بقره، ۴۹] 🔻و زنان شما را [برای کنیزی] زنده نگه

ادامه مطلب »

دانش نامه علوم قرآن و حدیث

نظر به مصوبه وزارت علوم مبنی بر اختصاص فضای مستقل برای مجلات علمی، زین پس همه ی اطلاع رسانی های مربوط به مجله ی” دانش نامه ی علوم قرآن و حدیث” به آدرس http://qsahe.ir  به روز رسانی خواهد شد.

📖 دانشنامه ی علوم قرآن و حدیث

📗 دوفصلنامه ی علمی تخصصی

⚜️ صاحب امتیاز و مدیر مسئول: دکتر احسان پوراسماعیل

 

❇️ سردبیر: دکتر نهله غروی نائینی