محبوب ترین مقالات

دوّمین شماره از مجله ی «دانش نامه ی علوم قرآن و حدیث»

دوشنبه, اسفند ۲۵, ۱۳۹۳ – ۱۵:۴۱
دوّمین شماره از مجله ی علمی- تخصصی دانش نامه ی علوم قرآن و حدیث منتشر شد؛ در این شماره این عنوان ها به زیور طبع در آمده است:
• تفسیری تاریخی از بنی اسرائیل بر اساس قرآن کریم
دکتر محمّد کاظم شاکر

• معیارهای شناسایی و نقد اسرائیلیات از منظر علامّه طباطبایی‌ در المیزان
دکتر محمّدتقی دیاری بیدگلی
سکینه انوری

• شناسایی روش ها و قواعد تفسیری در تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب
دکتر عباس مصلائی پور یزدی
مهدی هادیان

• الگوی قرآن‌شناخت پیشرفت(رشد) با تأکید بر بُعد فردی انسان
دکتر محمود قیّوم‌زاده
حسین شاه بازپور

• خاتمیّت در مسیحیّت
معصومه گلی زاده
دکتر محمّدرضا قاسمی
دکتر ابراهیم ابراهیمی

• اهمیّت زمان و مدیریت آن از دیدگاه امام علی‌ علیه السلام
امیرعبّاس یزدانی
دکتر حبیب الله نجفی هزار جریبی

Scientific Quran Science and Quotes Journal
Autumn and Winter 2015, No. 2, 1st year

Historical explanation of the Israelites based on holy Quran•
Dr. Mohammad Kazem Shaker

Acquaintance criteria and critics on Falsifications based on Almizan explanation by Allame Tabatabaie•
Dr.Mohammad Taghi Diari Bidgoli
Sakineh Anvari

Methodology Acquaintance and explaining Rules of “Kanz oldaghaegh & Bahr olraghaeb” explanation•
Dr. Abbas Mosalaie Pour Yazdi
Mahdi Hadian

Quranic development pattern with emphasis on individualism•
Dr. Mahmoud Gayum zadeh
Hossein Shahbaz Pour

Completion in Christianity•
Masoumeh Golizadeh
Dr.Mohammad reza Ghasemi
Dr.Ibrahim Ibrahimi

Importance of Time and its Management from Imam Ali’s Point of View•
Amir Abbas yazdani
Dr.Habib –ol lah Najafi Hezar Joraibi

 

لینک دانلود PDF:

ّdaneshnameh2.pdf