محبوب ترین مقالات

روان شناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان

سه شنبه, بهمن ۲۳, ۱۳۹۷ – ۰۹:۰۶
هدف: شناخت ابعاد فلسفی نظام روانشناختی و نفس؛ شناخت علم النفس با روش فلسفی، تسلط بر مفاهیم روانشناختی در علم النفس از دیدگاه اندیشمندان اسلامی

سرفصل:

* کلیات
– اثبات وجود نفس
– ماهیت و ویژگی های نفس
-انواع نفس
-تجرد نفس
– ادله ی تجرد نفس
– رابطه نفس و بدن
– حدوث و قدم نفس
– قوای نفس
– کمال نفس
– تناسخ

* روانشناسی در منابع اندیشمندان مسلمان:
– پایه های زیستی رفتار
-یادگیری
– احساس و ادراک
– رشد و تحول
– شخصیت
– آسیب شناسی روانی
-روان شناسی اجتماعی