محبوب ترین مقالات

روش‌ها و راه‌کارهای تربیت فرزند در مقابله با انحرافات اجتماعی

یکشنبه, اسفند ۹, ۱۳۹۴ – ۰۱:۰۷

مقاله‌ی کارشناسی ارشد،رشته علوم حدیث،گرایش نهج البلاغه
نگارنده: لیلا بهشتی
استاد راهنما:دکتر احسان پوراسماعیل
تاریخ دفاع: بهمن ۱۳۹۴

چکیده
دستورالعمل هایی که مبنای برنامۀ تربیتی قرار می گیرند درپژوهش حاضر، برگرفته از کلام و سیره ی حضرت علی(علیه السلام)مورد بررسی قرار گرفته است.
والدین، اولین و مهم‌ترین مربیان فرزندان خود هستند؛ لذا باید تمام همت خود را به کار گیرند تا فرزندی سعادتمند تربیت کنند. برای رسیدن به این هدف، آن ها باید دستورالعمل صحیحی در اختیار داشته باشند که به روشنی قابل اجرا باشند. سیره و کلام معصومین(علیهم السلام)، به ویژه دستورات تربیتی حضرت علی(علیه السلام)به خصوص در قالب نهج البلاغه، به عنوان مطمئن ترین الگوی عملی در اختیار پدر و مادر است تا همیشه سرلوحه ی برنامه ی تربیتی ایشان قرار بگیرد.
پس از تبیین اهداف تربیتی، باید دقت شود که به سبب ابعاد گوناگون وجودی انسان، در تربیت نیز، ابعاد مختلف دینی، اجتماعی و … در نظر گرفته شود؛ لذا حضرت علی(علیه السلام)در همه ی زمینه ها، راه‌کارهای تربیتی خاصی را در قالب روش های متنوع، ارائه نموده اند که در تربیت فرزند بسیار مفید واقع خواهد شد. بنابراین، از جمله مؤلفه های تربیت فرزند از منظر مولا علی(علیه السلام) می توان از: بیان اهمیت و ضرورت تسریع در تربیت فرزند، ابعاد گوناگون تربیت و روش های مختلف تربیتی نام برد.
به این ترتیب پدر و مادر می توانند امیدوار باشند که فرزندی دین مدار و با نشاط به ثمر می نشانند که حتی در مواجهه با لغزش های اجتماعی، دچار انحراف نخواهد شد.
واژگان کلیدی: امام علی(علیه السلام)، نهج البلاغه، تربیت، راه‌کارها، تربیت فرزند، اجتماع، انحرافات اجتماعی.