محبوب ترین مقالات

روش شناسی استکبار ستیزی در سیره ی فاطمی(سلام الله علیها) بعد از حیات پیامبر(صلی الله علیه وآله)

چکیده
سرپیچی از فرمان حجت‌های خداوند یکی از تأثیرگذارترین مصادیق استکبار در تاریخ انبیاء است که قرآن کریم از آن در آیات مختلف یاد می‌کند تا جامعه‌ی اسلامی دچار آن نشود با همه‌ی این تأکیدها، بعد از حیات نبی شاهد استکباری جدید در عصر نبوی هستیم.
عملکرد حضرت فاطمه(سلام الله علیها) به عنوان شاخصی که رسول مکرم(صلی الله علیه و آله) در حیات خود او را معیار رضا و سخط خداوند معرفی می‌کند راهگشای ما در تبیین روش شناسی استکبارستیزی است.
قدرت و ثروت غصب شده، سبب ایجاد روحیه‌ی استکباری بعد از حیات پیامبر(صلی الله علیه وآله) شد که به موجب آن، سران استکبار به انکار حقایق و جعل نسبت‌های دروغ به پیامبر(صلی الله علیه وآله) رو آوردند.
در مکتب حضرت فاطمه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(سلام الله علیها) اولین گام مواجهه با استکبار «روشن‌گری» است تا در پی آن جامعه بیدار شود؛ در صورت بی‌توجهی به اصل اول «افشاگری» نسبت به جریان استکبار در دستور کار قرار می‌گیرد و درصورت بی‌تفاوت بودن جامعه، «شهادت» برای بیداری نسل‌های بعدی رخ می‌دهد.
جمعیت امروز شیعیان جهان حاکی از تأثیر بی‌بدیل روحیه‌ی استکبارستیزی حضرت فاطمه(سلام الله علیها) در مواجهه با عملکرد صحابه بعد از پیامبر(صلی الله علیه وآله) دارد و این همان روشی است که امروز نیز شیعه باید برای اعتلای کلمه‌ی توحید بپیمایند.
این مقاله به روش مطالعه‌ی کتابخانه‌ای و تحلیل محتوا مورد بررسی قرار گرفته است و در آن سعی شده است از منابع دسته‌ی اول اهل‌تسنن جهت تبیین مطالب استفاده شود.

کلمات کلیدی:
استکبارستیزی، قرآن، حضرت فاطمه(سلام الله علیها)، روش‌شناسی، فدک، غدیر، سقیفه.