احسان پوراسماعیل در یک نگاه:

Ehsanpouresmaeil.com Eitaa.com/drehsanpouresmaeill https://t.me/drehsanpouresmaeill info@ehsanpouresmaeil.com ehsan_pouresmaeil@yahoo.com dr.ehsanpouresmaeil@gmail.com

متولّد:۱۳۶۰،مشهد الرضا(علیه السّلام)
کارشناسی علوم قرآن و حدیث، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز:۱۳۸۲
کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران:۱۳۸۵
دکتری تخصصّی علوم قرآن و حدیث، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد  اسلامی تهران:۱۳۹۰

استادیار موسسه آموزش عالی آرمان رضوی مشهد:۱۳۹۶

**************************************************

الف) آثار و مقاله ها:

۱-کتاب ها:

۱-۱-تألیف کتاب«برکه‌ی ایمان»: چاپ اوّل: ۱۳۷۸، چاپ دوّم: ۱۳۷۹، چاپ سوّم: ۱۳۸۴

۱-۲-تألیف کتاب«نفس های ماندگار»: چاپ نخست: ۱۳۸۱

۱-۳-تألیف کتاب«اگر غدیر نبود»: چاپ اوّل: ۱۳۸۴ در شمارگان ۲۳۰۰۰ نسخه، چاپ دوّم: ۱۳۸۵ در شمارگان ۳۰۰۰ نسخه؛ چاپ سوّم: ۱۳۸۶ در شمارگان ۳۰۰۰ نسخه؛ چاپ چهارم: ۱۳۸۷ در شمارگان ۵۰۰۰ نسخه؛ چاپ پنجم: ۱۳۸۷ در شمارگان ۵۰۰۰۰ نسخه؛ چاپ ششم:۱۳۹۴در شمارگان ۲۵۰۰ نسخه؛(درمجموع۸۶۵۰۰ نسخه تا کنون).

مقاله یISI

۲-۱- Seeing Allah While Dreaming:A Comparison Between Shi‘a and Sunni Beliefs,JOURNAL OF SHI‘A ISLAMIC STUDIES,Winter 2012,Volume V,Issue 1

مقاله های علمی _ پژوهشی

۱_«سرانجام عیسی (علیه السلام) در مقارنه‌ی میان قرآن و عهد جدید»
چاپ در مجله‌ی «پژوهش نامه‌ی قرآن و حدیث» پاییز ۱۳۸۵(شماره‌ی نخست)

۲_«بهره وری از اوقات فراغت با توجه به نظرات جامعه شناسان و مقایسه‌ی آن با آموزه های وحیانی»
چاپ در مجله‌ی «پژوهش دینی» زمستان ۱۳۸۵(شماره ی۱۴)

۳_مقاله‌ی علمی _ پژوهشی داخلی: «رویکرد اسلام به عهد جدید»
چاپ در مجله‌ی «صحیفه‌ی مبین» زمستان و بهار ۸۵-۸۶ (شماره ی ۳۹)

۴_«پیش‌گویی قرآن درباره‌ی آینده»
چاپ در مجله‌ی«پژوهش نامه‌ی قرآن و حدیث» تابستان۱۳۸۶(شماره ی ۲)

۵_«تطبیق و مقایسه ی دجّال در اسلام با آنتی کرایست در مسیحیّت»
چاپ در مجله‌ی«پژوهش دینی» بهار ۱۳۸۷ (شماره ی ۱۶)

۶_«نقدی بر نوشتار القرآن و القرائات»
چاپ در مجله‌ی «پژوهش نامه‌ی قرآن و حدیث» تابستان ۱۳۸۷ (شماره ی ۴)

۷_«درخواست دیدار خدا توسط حضرت موسی(علیه السلام) در تطبیق و مقایسه میان قرآن و تورات»
چاپ در مجله‌ی «پژوهش دینی» پاییز و زمستان ۱۳۸۹(شماره‌ی ۲۱)
هم‌چنین چاپ درمجموعه مقالات برتر همایش میان رشته‌ای فرجام شناسی با عنوان« فرجام انسان،از نگاه دین، فلسفه و علم»، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، اسفند ۱۳۸۹

۸_«نورالانوار در شعر دکتر امیرمحمود انوار»
چاپ در مجله ی «پژوهش دینی» بهار و تابستان ۱۳۹۱(شماره‌ی ۲۴)

۹_«ارزیابی شخصیّت و عملکرد عبدالله بن مسعود»
چاپ در مجله ی «پژوهشنامه ی علوم قرآن و حدیث» بهار و تابستان ۱۳۹۵(شماره ی ۱۸)

۱۰_«ساخت بنا بر قبور در بررسی نگاه شیعه و سلفیه»
چاپ در مجله ی پژوهش نامه ی قرآن و حدیث» بهار و تابستان ۱۳۹۵( شماره ی ۳۲)

مقاله های علمی _ ترویجی

۱_«درآمدی بر روش شناسی تفسیر امیرالمؤمنین علیه السلام»
چاپ در مجله‌ی « علوم اسلامی» زمستان ۱۳۸۶(شماره‌ی ۸)

۲_«تخصیص عمومیّت واژه ی «العالمین» در برگزیدگی حضرت مریم«سلام الله علیها»
چاپ در مجله ی «بانوان شیعه» تابستان ۱۳۸۹(شماره ی ۲۴)

۳_«معناشناسی واژه‌ی رؤیت با تأکید بر مسأله‌ی رؤیت الله»
چاپ در مجله‌ی «منهاج» پاییز و زمستان ۱۳۸۹ (شماره‌ی ۱۱)

مقاله های علمی – تخصصی

۱- مقاله ی«جستاری در پیوند میان علم و حکمت در آیات و روایات»، چاپ در مجله ی علمی_تخصصی«لسان صدق»، زمستان۱۳۹۱(شماره ی۳).

۲- مقاله ی«موانع حکومت عدالت‌محور علوی»، چاپ در مجله ی علمی_ تخصصی«دانش نامه ی علوم قرآن و حدیث»، پاییز و زمستان ۱۳۹۴(شماره ۴).

۳-مقاله ی«بازتاب فرایند مجعوله نگاری در اهل تسنّن بر اساس موسوعه الاحادیث و الآثار الضعیفه و الموضوعه»، چاپ در مجله ی علمی_ تخصصی«دانش‌نامه ی علوم قرآن و حدیث»، پاییز و زمستان ۱۳۹۵(شماره ۶).

۴- مقاله‌ی«گونه‌شناسی روش تفسیر قرآن به قرآن در روایات تفسیری امام صادق$»، چاپ در مجله‌ی«دانش‌نامه‌ی علوم قرآن و حدیث»، پاییز و زمستان ۱۳۹۶(شماره۹).

۵- مقاله‌ی«سحر و جادو و میزان تأثیر آن برانسان»، چاپ در مجله‌ی«تحقیقات قرآنی»، دانشکده‌ی علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده‌ی تربیت مدرس مشهد، پاییز و زمستان۱۳۹۷(شماره‌ی۲).

۶- مقاله‌ی«رد ادعای ابن‌تیمیّه پیرامون اصالت سند جمله‌ی «اللهم وال من والاه و عاد من عاداه» در حدیث غدیر»، چاپ در مجله‌ی«دانش‌نامه‌ی علوم قرآن و حدیث»، پاییز و زمستان۱۳۹۷(شماره‌ی۱۰).

مقاله‌ی«مفهوم عزت نفس در مقایسه میان دیدگاه اسلام و دیدگاه روانشناسان بالینی»، چاپ در مجله‌ی«دانش‌نامه‌ی علوم قرآن و حدیث»، بهار و تابستان ۱۳۹۸(شماره۱۱).

۷- مقاله‌ی«چرایی عدم بازپس گیری فدک در دوران حکومت ظاهری امیرالمؤمنین(علیه‌السّلام)»، چاپ در مجله‌ی«دانش‌نامه‌ی علوم قرآن و حدیث»، چاپ در مجله‌ی«دانش‌نامه‌ی علوم قرآن و حدیث»، پاییز و زمستان۱۳۹۸(شماره‌ی۱۲).

۸- مقاله‌ی«حذف نام امیرالمؤمنین(علیه السلام) توسط ابن‌قیّم در جریان مباهله»، چاپ در مجله‌ی«دانش‌نامه‌ی علوم قرآن و حدیث»، بهار و تابستان ۱۳۹۹(شماره۱۳).

۹- مقاله‌ی«نگرش آزمونی به حفاظت از اسرار اهل‌بیت(علیه‌السّلام)»، چاپ در مجله‌ی«دانش‌نامه‌ی علوم قرآن و حدیث»، پاییز و زمستان۱۳۹۹(شماره‌ی۱۴).

گواهی پذیرش و ارائه‌ی مقاله

مجلات علمی

۱-پذیرش مقاله ی«نگرش شیعه و اهل‌تسنن پیرامون رؤیت خدا در عالم رؤیا»، مجله ی علمی_ پژوهشی، پژوهش‌نامه‌ی قرآن و حدیث، پاییز۱۳۹۰

۲-پذیرش مقاله ی«امکان رؤیت خدا در بررسی انگاره ی ادیان ابراهیمی و بشری»، مجله ی علمی_ پژوهشی، پژوهش‌نامه‌ی قرآن و حدیث، پاییز۱۳۹۰

 

همایش های علمی داخلی و بین المللی

۱-ارائه ی مقاله ی«بهره‌وری از اوقات فراغت در پرتوی آموزه‌های وحیانی»: همایش کشوری سراج منیر، دانشگاه آزاداسلامی اراک، سالن همایش ها،(۱۷/آذر/۱۳۸۵).

۲- ارائه ی مقاله ی«تخصیص عمومیّت واژه ی«العالمین» در اصطفای حضرت مریم(سلام‌الله‌علیها)»همایش کشوری«ابعاد وجودی حضرت زهراء(سلام‌الله‌علیها)»،دانشگاه تربیت مدرّس، سالن اجتماعات شهید مطهّری، (۴/خرداد/۱۳۹۰).

۳- پذیرش مقاله ی«احتجاج امیرالمؤمنین(علیه‌السّلام) به واقعه ی غدیر وخطابه ی آن»،کنگره ی بین المللی الغدیر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران، پاییز۱۳۹۲

۴- پذیرش مقاله‌ی«سبک زندگی در صحیفه ی سجادیّه با تأکید بر بعد روابط اجتماعی انسان در جامعه»، پنجمین جشنواره ی ملّی صحیفه‌ی سجادیه دانشگاهیان سراسر کشور، بهار۱۳۹۳

۵- ارائه ی مقاله ی«فرجام بشریت در تطبیق اسلام ومسیحیّت»، کمیسیون جهاد دانشگاهی دوازدهمین همایش بین المللی دکترین مهدویت، سالن اویس قرنی مرکز همایش های بین المللی رسول اعظم(علیه‌السّلام)، قم، (۳۰/اردیبهشت/۱۳۹۵).

۶- پذیرش مقاله‌ی«روش‌شناسی استکبارستیزی در سیره‌ی فاطمی(سلام‌الله‌علیها) بعد از حیات پیامبر اکرم(علیه‌السّلام)»، یازدهمین همایش بین‌المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران، (فروردین/۱۳۹۷)- انتشار الکترونیکی؛ هم‌چنین ارائه ی مقاله، تالار نور مشهد، (۲۲/فروردین/۱۳۹۷).

۷- پذیرش مقاله‌ی«انگاره‌ی رجعت با تأکید بر شاخصه‌ی تکامل بشریت»،کنفرانس ملی«علوم اسلامی و پژوهش‌های دینی»،کرج، تابستان۱۳۹۷، (نمایه شده درISC و CIVILICA).

۸- پذیرش مقاله‌ی«نقش کفایت افشاء اطلاعات بانک‌ها در ایجاد ثبات مالی»، چهارمین همایش مالی اسلامی، ۱۱/آذر/۱۳۹۷، تهران، دانشگاه الزهراء(سلام‌الله‌علیها)، (نمایه شده درISC وCIVILICA ).

۹- چاپ چکیده‌ی مقاله‌ی«کارکرد معنوی زیارت در تربیت عبادی انسان قرن بیست و یکم با تأکید بر زیارت اربعین»، مندرج در چکیده‌ی مقالات اولین کنفرانس بین‌المللی تربیت دینی در ادیان ابراهیمی، مشهد،۱۳۹۷، آستان قدس رضوی، (نمایه شده درISC و CIVILICA).

۱۰- پذیرش و ارائه‌ی مقاله به صورت پوستر«نقش و تأثیرگذاری دستگاه‌های اجرایی کشور بر شیوه‌های آموزشی و نظارتی تربیت اسلامی»، مشهد، اولین کنفرانس بین‌المللی تربیت دینی در ادیان ابراهیمی، اسفند۱۳۹۷، (نمایه شده در ISCو CIVILICA).

۱۱- پذیرش مقاله‌ی«نقش تمدن‌ساز حماسه‌ی اربعین حسینی»، همایش ملی اربعین؛ اعتلای نهضت حسینی، تحقق تمدن نوین، دانشگاه محقق اردبیلی، مهر ۱۳۹۹، (نمایه شده در ISC) و چاپ شده در مجموعه‌ی مقالات.

۱۲- پذیرش، چاپ و ارائه به صورت پوستر مقاله«کاهش افسردگی با ازدواج از منظر اسلام در مقایسه با دیدگاه‌های روان‌شناسان معاصر»، ششمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران، مهر ۱۳۹۹،(نمایه شده در CIVILICA ).

۱۳- پذیرش و ارائه‌ی مقاله به صورت سخنرانی«گونه شناسی روایات إستأنف العمل در منابع حدیثی شیعه»، ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت، تهران، دی۱۳۹۹، (نمایه شده در ISCو CIVILICA).

۱۴- پذیرش مقاله‌ی«نقش مدیریت جهادی اماکن و آثار اسلامی در ایجاد و مانایی تمدن و فرهنگ اسلامی»، نخستین همایش ملی قرآن و مطالعات ادبی و اجتماعی، ۷/۱۰/۱۳۹۹؛ دانشگاه گلستان،(نمایه شده در ISC).

۱۵- پذیرش و ارائه‌ی مقاله به صورت سخنرانی«استراتژی‌های معنوی در مدیریت استرس با تأکید بر سخنان امام رضا(علیه‌السّلام) و مقایسه‌ی آن با نظرات روان شناسان معاصر»، اولین کنفرانس ملی امام رضا$(علیه‌السّلام) و علوم روز، اسفند ۱۳۹۹، (نمایه شده در ISC و CIVILICA).

۱۶- پذیرش مقاله‌ی«نقد اندیشه‌ی شریعتی پیرامون شخصیت حضرت ابوطالب$(علیه‌السّلام)»، همایش بین المللی حضرت ابوطالب(علیه‌السّلام)$، مجمع جهانی اهل‌بیت&(علیه‌السّلام)قم، اسفند‌‌۱۳۹۹، (نمایه شده درISC ).

۱۷- پذیرش و چاپ مقاله‌ی«رویکرد اهل تسنن به آمرزش گناهان، ناظر بر روایات«إستأنف العمل»، هشتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه‌ی علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران»، تهران، بهار ۱۴۰۰ (نمایه شده در ISC و CIVILICA).

سایر فعالیّت های پژوهشی

۱_ارائه‌ی پایان نامه‌ی مقطع کارشناسی ارشد در تیرماه ۱۳۸۵ و اخذ نمره‌ی ۲۰ با درجه ی عالی با عنوانِ «آینده‌ی بشریت از دیدگاه قرآن و عهد جدید»

۲_همکاری در انتشار مجموعه‌ی مقالات برگزیده‌ی همایش «عرفان، تجربه‌ی دینی و گفت و گوی ادیان»، دانشگاه تربیت مدرس، تابستان ۱۳۸۸

۳_همکاری در تألیف و نشر کتابِ «جست وجوی حقیقت در کندوکاو مظلومیّت»، دانشگاه تربیت مدرّس، بهار۱۳۹۰

۴_ارائه ی رساله ی مقطع دکتری در شهریورماه۱۳۹۰بادرجه ی بسیارخوب باعنوانِ«رؤیت خدا در دیدگاه مفسّران و محدّثان فریقین»

۵_تولید مجازی و مکتوب درس «خاورشناسان و قرآن»مقطع کارشناسی به سفارش دانشگاه قرآن و حدیث، تابستان ۱۳۹۲

۶_مجری طرح پژوهشی گلبن از منظومه ی تربیتی گلشن (آموزه های قبل از بارداری) مجموعه ی فرهنگی سیّدالشهداء علیه السلام، بهار ۱۳۹۳

۷_تألیف بخش دوّم کتاب «قصه ی غفلت ما تاریخی است» با عنوان «پیوندمانا» سال ۱۳۹۴

۸_مستندسازی فعالیّتها و تجربیّات فرهنگی شهرداری مشهد طی سالهای(۱۳۹۲-۹۶)، انتشار در سال ۱۳۹۶

۹_مستندسازی، مدیریت دانش و ایجاد بانک مطالعات اقتصادی شهرداری مشهد، به سفارش معاونت برنامه‌ریزی و توسعه‌ی شهرداری مشهد،سال ۱۳۹۷

۱۰_نگارش مقاله‌ی «کارکرد معنوی زیارت در تربیت عبادی انسان قرن بیست و یکم با تأکید بر زیارت اربعین»، مندرج در چکیده‌ی مقالات اولین کنفرانس بین‌المللی تربیت دینی در ادیان ابراهیمی، مشهد،۱۳۹۷، آستان قدس رضوی (نمایه شده در ISC و CIVILICA )

۱۱-تدوین«مجموعه چکیده ی مقالات علمی اساتید و پژوهشگران موسسه آموزش عالی آرمان رضوی »،چاپ اول،پاییز۱۳۹۸

سوابق تدریس

دروس تخصصی

مقطع کارشناسی:

۱_دانشگاه صدرا (۱۳۸۸ – ۱۳۹۱) : (علوم قرآنی، تفسیر، زبان تخصصی، قرائت ودرک متون حدیثی،تاریخ حدیث،عقاید،اعراب قرآن،اصول و مقدمات تفسیر، روش تحقیق)

۲_دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزی (۱۳۹۰- ۱۳۹۲) : (تعلیم و تربیت اسلامی، اعراب قرآن، روش تحقیق،تفسیر قرآن)

۳_دانشگاه قرآن و حدیث: (۱۳۹۰-۱۳۹۲-حضوری ومجازی): (آشنایی با وحی و کتب آسمانی،آشنایی با قرآن وعلوم آن،علوم قرآنی،مستشرقان وحدیث؛ خاورشناسان و قرآن)

۴_دانشگاه جامع علمی کاربردی:(۱۳۹۳تا۱۳۹۵): (علوم قرآنی، ترجمه و مفاهیم قرآن کریم، روش تحقیق، اسرار و معارف حج، شناخت آیات و روایات حج و زیارت، فقه تطبیقی، آشنایی با مذاهب اسلامی)

۵-موسسه آموزش عالی آرمان رضوی:(۱۳۹۴تاکنون):(تاریخ قرآن،ادبیات عرب۱و۲،تاریخ فرهنگ وزبان عربی،علوم قرآنی۱و۲،اسباب النزول،آشنایی با ادیان بزرگ،تحلیل قصص قرآن مجید،فن ترجمه قرآن،تاریخ حدیث،تفسیر موضوعی،تفسیر ترتیبی۱و۲،تفسیر آیات الاحکام،مبانی،اصول و روش تفسیر قرآن،مستشرقین و مطالعات آنان در قرآن،ماخذشناسی تفاسیر قرآن،ماخذشناسی مطالعات قرآن وحدیث،تناسب آیات و سور،آشنایی با صحیفه سجادیه،ادعیه و زیارات ماثور،آشنایی با احادیث ائمه،کاربرد هنر وادبیات در آموزش قرآن وحدیث،فقه الحدیث۱و۲و۳،مبانی شناخت حدیث از ددیدگاه فریقین،مصطلح الحدیث،جریان شناسی مطالعات حدیثی معاصر،زبان قرآن،آموزه های روان شناختی در قرآن و حدیث۱و۲،روان شناسی در حدیث،روان شناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان،روان شناسی رشد،روان شناسی دین)

۶-دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم مشهد:(۱۳۹۵تاکنون):(آشنایی با روش ها و گرایش های تفسیر،تفسیر موضوعی۸،علوم قرآنی،روش تحقیق،تاریخ کتابت قرآن و قرائات،توثیق وتضعیف،روش شناسی مطالعات حدیثی بینا رشته ای،کتابشناسی وماخذشناسی علوم اسلامی باتکیه برمطالعات قرآن وحدیث،جریان شناسی مطالعات حدیثی معاصر،مراکز پژوهش قرآن وحدیث ایران و جهان،فقه الحدیث،روش شناسی مطالعات قرآنی بینا رشته ای)

۷-موسسه آموزش عالی حکیم طوس:(۱۳۹۶تاکنون):(کلیات علوم حدیث)

مقطع کارشناسی ارشد:

۱_دانشگاه تربیت مدرس (۱۳۹۰-۱۳۸۹): (تاریخ حدیث، تاریخ قرآن،قرآن ومستشرقان)

۲_دانشگاه قرآن وحدیث ( ۱۳۹۱-۱۳۹۲):(روش تحقیق، تفسیر۲)

۳-دانشکده تربیت مدرس قرآن(۱۳۹۴تاکنون):(تفسیر موضوعی،تاریخ تفسیر و روش های آن،تاریخ قرآن۱و۲،روش تحقیق،قرآن ومستشرقان)

۴-دانشگاه بین المللی امام رضا(علیه السلام):(۱۳۹۶تاکنون):(علوم نهج البلاغه۱و۲،تاریخ تمدن وفرهنگ اسلامی،فرقه های انحرافی،اخلاق واحکام کسب وکار،تاریخ تحلیلی حضرت امیر(علیه السلام)۲،فقه مقدماتی،تاریخ سیاسی واجتماعی اسلام تاسال۴۱۱قمری،مهندسی و برنامه ریزی فرهنگی)

۵-جامعه المصطفی(صلی الله علیه وآله)العالمیه:(۱۳۹۷-۱۳۹۸):(قرآن ومستشرقان،مقایسه بین قرآن وکتب آسمانی گذشته)

مقطع دکتری

جامعه المصطفی(صلی الله علیه وآله)العالمیه:(۱۳۹۷):(هرمنوتیک وزبان قرآن)

دروس عمومی

۱_واحد علوم و تحقیقات (۱۳۸۶ -۱۳۹۲) : (تفسیرموضوعی،روخوانی و روان خوانی قرآن،مهارتهای مطالعه)

۲_واحد تهران مرکزی (۱۳۸۶ -۱۳۹۲): (معارف قرآن)

۳_واحد تهران شرق( ۱۳۸۶و۱۳۸۷): (اندیشه‌ی اسلامی، اخلاق کاربردی، اخلاق اسلامی)

۴_دانشگاه جامع علمی کاربردی: (۱۳۹۳تا۱۳۹۵):(تفسیر موضوعی، اندیشه اسلامی۱و۲، تاریخ اسلام، اخلاق اسلامی، اخلاق کاربردی، دانش خانواده وجمعیّت)

۵-دانشگاه بین المللی امام رضا(علیه السلام):(۱۳۹۵تاکنون):(اندیشه اسلامی ۱و۲)

۶-موسسه آموزش عالی آرمان رضوی:(۱۳۹۸تاکنون):(انقلاب اسلامی)

سخنرانی، ارائه ی مقاله و کارگاه های آموزشی

۱_ارائه ی مقاله ی «بهره وری از اوقات فراغت در پرتوی آموزه های وحیانی»: همایش کشوری سراج منیر، دانشگاه آزاداسلامی اراک، سالن همایش ها(۱۷/آذر/۱۳۸۵)

۲_کارگاه آموزشی «روش تحقیق، پایان نامه و مقاله نویسی»: دانشگاه تربیت مدرّس، سالن هنر (۲۳/اردیبهشت/۱۳۸۸)

۳_سخنرانی «بررسی آیه‌ی مباهله در نگاه فریقین»: مرکز مطالعات فرهنگ و اندیشه‌ی دینی، دانشگاه تربیت مدرّس، سالن استاد شکویی(۲۲/ آذر/ ۱۳۸۸ )

۴_کارگاه آموزشی «شاخصه های ازدواج موفق از دیدگاه اسلام»: مرکز تحقیقات فیزیک و پلاسمای واحدعلوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، سالن کنفرانس ها(۳و۱۰/خرداد/۱۳۹۰)

۵_ارائه ی مقاله ی «تخصیص عمومیّت واژه ی «العالمین» در اصطفای حضرت مریم(علیهاالسلام)»همایش کشوری «ابعاد وجودی حضرت زهرا(سلام الله علیها)»،دانشگاه تربیت مدرّس،سالن اجتماعات شهید مطهّری(۴/خرداد/۱۳۹۰)

۶_نشست تخصصی «چگونگی اعجاز قرآن در زمانه ی ما»،بیستمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم،سالن بخش دانشگاهی، (۱۱/مراد/۱۳۹۱)

۷_سلسله نشست های تخصصی«الگوی زندگی سالم قرآنی»، دانشگاه قرآن و حدیث، تالارشیخ طوسی(رحمه الله علیه)، پاییز ۱۳۹۱

۸_کارگاه بصیرت افزایی «اصالت مهدویت»،واحد علوم و تحقیقات،سالن سمینار دانشکده ی علوم انسانی،تابستان ۱۳۹۲

۹-;کارگاه«روش مقاله نویسی علوم قرآن وحدیث»،دانشگاه قرآن وحدیث مشهد،تابستان۱۳۹۷

۱۰-ارائه ی مقاله ی «فرجام بشریت در تطبیق اسلام ومسیحیّت»، کمیسیون جهاد دانشگاهی دوازدهمین همایش بین المللی دکترین مهدویت، سالن اویس قرنی مرکز همایش های بین المللی رسول اعظم(صلی الله علیه وآله) قم، (۳۰/اردیبهشت/۱۳۹۵)

۱۱_سخنرانی« بازشناسی نقش عیسی مسیح در انقلاب جهانی منجی موعود»، جامعه‌ی اسلامی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، آمفی تئاتر دانشکده‌ی علوم اداری و اقتصادی، (۲/دی/۱۳۹۶)

۱۲_نشست تخصصی «بررسی شبهات مربوط به شهادت حضرت فاطمه (سلام الله علیها) بارویکرد منابع فریقین»، انجمن علمی دانشکده‌ی تربیت مدرس قرآن مشهد، اتاق جلسات دانشکده، (۲۸/بهمن/۱۳۹۶)

۱۳_ارائه ی مقاله ی «روش‌شناسی استکبارستیزی در سیره‌ی فاطمی (سلام الله علیها) بعد از حیات پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)»، یازدهمین همایش بین‌المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران، تالار نور مشهد، (۲۲/فروردین/۱۳۹۷)

۱۴-سخنرانی«سبک زندگی اسلامی ایرانی وانتظارات ازمعلم تراز انقلاب اسلامی»،دوره توانمند سازی معلم تراز انقلاب اسلامی،دانشگاه علوم اسلامی رضوی(۱۵/مرداد/۱۳۹۷)

۱۵-کارگاه دانش افزایی دبیران دین وزندگی ناحیه ی ۵مشهد با عنوان«معادشناسی بر اساس آموزه های وحیانی»(۴و۱۱/بهمن/۱۳۹۷)به مدت۸ساعت

۱۶-سخنرانی«شناخت نقش رسانه در تربیت فرزند»طرح اوقات فراغت کارکنان آستان قدس رضوی،موسسه جوانان آستان قدس رضوی،(۹/تیر/۱۳۹۸)

۱۷-نشست تخصصی«بررسی ونقد روش های دعوت و دیدگاه های مدعی دروغین یمانی»،انجمن علمی دانشکده ی تربیت مدرس قرآن مشهد،سالن اجتماعات شیخ طوسی،(۲/دی/۱۳۹۸)

۱۸-کارگاه«روش مقاله نویسی پژوهش های میان رشته ای دین وعلوم انسانی»،مرکز آموزش های آزاد آرمان،موسسه آموزش عالی آرمان رضوی مشهد،(۷و۸/بهمن/۱۳۹۸)

تقدیرنامه ها

۱_دریافت تقدیر نامه‌ی طرح انتخاب ۱۱۴ دانشجوی برگزیده‌ی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز در سال ۱۳۸۰

۲_دریافت لوح افتخار دانشجوی برگزیده در بخش علمی پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز در سال ۱۳۸۳

۳_دریافت تقدیر نامه‌ از ریاست محترم واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی(جناب آقای دکتر جاسبی) به سبب انتشارمجله‌ی علمی _ترویجی منهاج در چهار سال پیاپی (سومین، چهارمین، پنجمین و ششمین همایش نشریات دانشجویی، سالهای :۱۳۸۵ و۱۳۸۶ و ۱۳۸۷و ۱۳۸۸)

۴_دریافت تقدیر نامه به مناسبت کسب رتبه‌ی اوّل مقالات بخش دانشجویی ِ همایش کشوری ” سراج منیر ” به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک در سال ۱۳۸۵

۵_تقدیر نامه‌ی ششمین و هفتمین دوره‌ی معرفی پایان نامه های برتر دانشجویی در بخش دانشگاهی پانزدهمین و شانزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در سال ۱۳۸۶و۱۳۸۷ (توضیح این که برای اوّلین بار درکشور در دو سال پیاپی تقدیر از یک پایان نامه به عمل آمد.)

۶_دریافت تقدیر نامه به عنوان‌ پژوهشگر برتر واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی در هفته‌ی پژوهش سال ۱۳۸۷

۷_تقدیر نامه‌ی ریاست محترم دانشگاه تربیت مدرس(جناب آقای دکتر فرهاد دانشجو) به سبب حضورفعّال در شورای پژوهشی دانشگاه در سال ۱۳۸۹

۸_تقدیرنامه ی سرپرست محترم موسسه ی آموزش عالی صدرالمتألهین (جناب آقای دکترمهدی نویدبخش)سال ۱۳۸۹

۹_تقدیرنامه ی ریاست محترم دانشکده ی الاهیات وفلسفه واحدعلوم وتحقیقات(جناب آقای دکتراکبری)،جهت انتشار و اخذ درجه ی مجلّه ی علمی_ترویجی منهاج،سال ۱۳۸۹

۱۰_تقدیرنامه ی معاون محترم فرهنگی ورییس بسیج اساتید دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات(سرکار خانم دکترعصمت سوادی)، به پاس حضور مقتدرانه علمی و معنوی در شصت و هشتمین نشست بسیج اساتید تهران بزرگ و نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی اساتید بسیجی، سال ۱۳۹۱

۱۱_لوح سپاس معاون محترم فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات(سرکار خانم دکترعصمت سوادی)، به عنوان استاد داور در کرسی های آزاد اندیشی، سال ۱۳۹۲

۱۲_لوح تقدیر معاون محترم فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی (حجت الاسلام جناب آقای دکتر طه هاشمی) به عنوان مدیراجرایی جشنواره منطقه ای غدیر و مقام اوّل بخش علمی جشنواره، سال۱۳۹۲

۱۳_لوح تقدیر دبیر پنجمین جشنواره ی صحیفه ی سجادیّه(حجت الاسلام جناب آقای عبّاس تقوی)، جهت کسب رتبه ی نخست اساتید کشور در بخش مقاله،سال ۱۳۹۳

۱۴_لوح تقدیر دبیر علمی بخش دانشگاهی همایش بین المللی دکترین مهدویّت (جناب آقای دکتر مهدی فیض) جهت کسب رتبه ی برتر مقالات علمی، سال ۱۳۹۵

۱۵_لوح تقدیر ریاست محترم جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران(جناب آقای دکتر سید مهدی طبایی) جهت کسب رتبه ی شایسته ی تقدیر بخش آثار ادبی دوازدهمین همایش بین المللی دکترین مهدویّت، سال ۱۳۹۵

۱۶_لوح تقدیر معاون برنامه ریزی و توسعه ی شهرداری مشهد(جناب آقای موسی شربت دار) جهت مستند سازی فعالیّتها و تجربیّات شهرداری مشهد، سال ۱۳۹۶

۱۷_لوح تقدیر معاون پژوهشی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم و دبیر یازدهمین همایش بین‌المللی پژوهش‌های قرآنی(دکتر رضا امانی) جهت انتخاب مقاله‌ برتر همایش بین‌المللی «قرآن کریم و استکبارستیزی»، سال ۱۳۹۷

۱۸_CERTIFICATE و لوح تقدیر دبیر همایش پنجمین جشن ملی غدیر(دکتر مهدیه اسدی مقدم) جهت انتخاب مقاله‌ی برتر، سال ۱۳۹۷ و (۲۹/August/2018)

سوابق علمی _ اجرایی

۱_دانشجوی ممتاز اولین دوره‌ی برگزاری کارشناسی ارشد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۳۸۵

۲_سردبیر ویژه نامه های دانشگاه آزاد اسلامی تبریز در سال امام علی (علیه السلام)

۳_سردبیر اولین نشریه‌ی علمی دانشجویی رشته‌ی الهیات و معارف اسلامی با عنوان ” طریق معرفت ”
این فصلنامه در زمان فعالیّت این‌جانب موفق به کسب مقامات ذیل شد:
الف ) دوّمین نشریه‌ی برتر علمی کشور در سوّمین جشنواره‌ی نشریات دانشجویی سال ۱۳۷۹
ب ) دوّمین نشریه‌ی برتر کشور در دوّمین جشنواره‌ی نشریات بسیج دانشجویی سال ۱۳۷۹

۴_صاحب امتیاز و مدیر مسئول اولین مجله‌ی علمیِ دانشجویان علوم قرآن و حدیث ِواحد علوم و تحقیقات تهران با عنوان ” منهاج ” از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ (این مجلّه از سال ۱۳۸۹براساس تصویب کمیسیون مجلّات وزارت علوم تحقیقات و فناوری دارای درجه ی علمی – ترویجی شد؛ و هم اکنون در لیست مجلّات ISC کشور قرار دارد.)

۵_عضو انجمن علوم قرآن و حدیث ایران از سال ۱۳۸۴ تا کنون

۶_سرپرست کمیته‌ی روابط پژوهشی انجمن علوم قرآن و حدیث ایران از سال۱۳۸۶ تا۱۳۸۹

۷_سرپرست کمیته‌ی روابط عمومی انجمن علوم قرآن و حدیث ایران در سال۱۳۸۶

۸_مدیر داخلی انجمن علوم قرآن و حدیث ایران از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰

۹_دبیر هیأت مدیره‌ی انجمن علوم قرآن و حدیث ایران از سال ۱۳۸۷ تا۱۳۹۰ و۱۳۹۲ تا۱۳۹۳

۱۰_معاون مرکز مطالعات فرهنگ و اندیشه ی دینیِ دانشگاه تربیت مدرّس از سال ۱۳۸۷تا۱۳۹۰

۱۱_عضو شورای فرهنگی دانشگاه تربیت مدرّس (۱۳۸۸ و۱۳۸۹)

۱۲_عضو شورای پژوهشی دانشگاه تربیت مدرّس ( ۱۳۸۹ و۱۳۹۰)

۱۳-عضو گروه برنامه ریزی قرآن و عترت واحدعلوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، سال ۱۳۸۹ تا کنون

۱۴_عضو هیأت علمی نیمه وقت موسسه آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی صدرالمتألهین، سال ۱۳۸۹

۱۵_همکاری با سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران:کارشناس برنامه های گامهای ترجمه، مصباح،اشراق و… رادیو قرآن، سال ۱۳۸۹تاکنون

۱۶_دبیرستاد قربان تاغدیر دانشگاه تربیت مدرّس، سال ۱۳۸۹

۱۷_عضوکمیته‌ی علمی همایش بانوان اسوه با محوریّت «ابعاد وجودی حضرت زهرا(سلام الله علیها)» دانشگاه تربیت مدرّس، سال ۱۳۹۰

۱۸_عضو هیأت علمی نیمه وقت دانشگاه قرآن وحدیث،(پردیس تهران)،(۱۳۹۱_۱۳۹۲)

۱۹_دبیر هماهنگی کارگروه های علمی همایش ملّی و علمی – پژوهشی مقصد نهایی جهان (تبیین رابطه ی مبدأ و معاد در ادیان)، دانشگاه آزاد اسلامی اراک، سال ۱۳۹۲

۲۰_مدیر اجرایی جشنواره ی منطقه ای غدیر دانشگاه آزاد اسلامی، سال ۱۳۹۲

۲۱_مدرّس ارزیاب درس «مقایسه ی بین قرآن و کتب آسمانی گذشته» مصوّب وزرات علوم برای مقطع کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، تولید مجازی دانشگاه قرآن و حدیث(۱۳۹۲-۱۳۹۳)

۲۲_صاحب امتیاز و مدیر مسئول مجله ی علمی-تخصصی«دانش نامه ی علوم قرآن و حدیث»، سال ۱۳۹۲ تاکنون

این مجله همینک در پایگاه هایCIVILICA,magiran,noormagsو پرتال جامع علوم انسانی نمایه میشود.

۲۳_عضو هیأت مدیره ی انجمن علوم قرآن و حدیث ایران، ۱۳۹۴تاکنون

۲۴-همکاری با صدا وسیمای استان خراسان رضوی،از سال ۱۳۹۴ تاکنون:کارشناس برنامه شب شرقی

۲۵-مدیر پژوهش موسسه آموزش عالی آرمان رضوی،۱۳۹۷تاکنون

۲۶-طراح سوالات المپیاد مقدماتی رشته الهیات و معارف اسلامی در دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی استان های خراسان رضوی،شمالی،جنوبی وسمنان،۱۳۹۸

۲۷-سردبیر مجله خبری آرمان نما،۱۳۹۹تاکنون

مصاحبه ها

۱_روزنامه ی قدس به مناسبت میلاد امام سجاد(علیه السلام) با عنوان:«امام سجاد(علیه السلام) طلایه‌دار سبک‌ زندگی اسلامی بر اساس نیایش»، (۱۳/خرداد/۱۳۹۳)

۲_روزنامه ی قدس پیرامون دعای افتتاح باعنوان:«دعای افتتاح گشایش رحمت خداوند به روی بندگان»، (۱۰/تیر،۱۳۹۳)

۳_ماهنامه ی بین المللی زائر با عنوان:«سبک زندگی اسلامی بر اساس سلوک رضوی علیه السلام»،(آذر۱۳۹۳،شماره ی۲۳۴)

۴_روزنامه ی قدس به مناسبت روز عرفه، باعنوان:«عرفه؛ بهانه‌ای برای شروع مجدد یک زندگی جدید»،(۱۱/مهر،۱۳۹۳)

۵_قدس آن لاین به مناسبت عید سعید غدیر، با عنوان:«خطابه ی غدیر، شناسنامه و مانیفست اسلام است»،(۲۰/مهر/۱۳۹۳)

۶_ماهنامه ی بین المللی زائر به مناسبت عید نوروز با عنوان:«اصول شریعت در نوروز رخ می نماید»، (فروردین ۱۳۹۴ شماره ی ۲۳۶)

۷_خبرگزاری تسنیم، با عنوان: «امام رضا(علیه السلام) چگونه از سناریوی سیاسی مأمون پرده برداشت؟»، (۱۳/مرداد/۱۳۹۶)

۸_روزنامه ی قدس پیرامون کارکردهای اجتماعی زیارت اربعین با عنوان:«تمرین برای دوران طلایی ظهور»، (۱۷/آبان/۱۳۹۶)

۹_خبرگزاری تسنیم، با عنوان: «متفکران اندیشه خود را برای فهم «ما رأیت الا جمیلاً» به کار گیرند»، (۳/بهمن/ ۱۳۹۶)

۱۰_خبرگزاری تسنیم با عنوان:«معرفت امام، مهم‌ترین مسأله‌ی آفرینش»، (۱۴/اردیبهشت/۱۳۹۷)

۱۱_خبرگزاری تسنیم با عنوان:«پیشینه‌ی غدیر ریشه در نخستین روزهای آفرینش دارد»، (۷/شهریور/۱۳۹۷)

۱۲_خبرگزاری تسنیم باعنوان: « اجتماع اربعین مانور بیداری شیعه است»، (۵/آبان/۱۳۹۷)

۱۳_خبرگزاری تسنیم با عنوان: «ثواب زیارت با معرفت امام رضا(علیه السلام)»، (۲۳/تیر/۱۳۹۸)

۱۴-خبرگزاری ایکنابا عنوان:«سلمان فارسی؛ پیرو ولایت، حامی فقرا و عالمان»، ( ۱۴/مهر/ ۱۳۹۸)

۱۵_خبرگزاری تسنیم با عنوان:«امام حسین(علیه السلام)در منابع اهل سنت چطور معرفی شده است؟ »، ( ۹/ فروردین/ ۱۳۹۸)

۱۶_خبرگزاری تسنیم با عنوان:«۲ استراتژی مهم امام سجاد(علیه السلام) در عبور از بحران شدید بنی امیه»، ( ۱۱/ فروردین/ ۱۳۹۹)

۱۷_خبرگزاری تسنیم با عنوان:«خدا برترین الگو برای سربلندی از آزمون عصر غیبت را در کربلا نشان داد »، ( ۲۲/ فروردین/ ۱۳۹۹)

۱۸-روزنامه قدس پیرامون مناجات شعبانیه، با عنوان:«قرب الهی از طریق حجت خدا مسیر می­ شود»، ( ۲۶/ فروردین/ ۱۳۹۹)

۱۹-خبرگزاری تسنیم با عنوان:«گستره و آثار “مواسات” در سیرۀ امام مجتبی (علیه السلام)»، (۲۰/اردیبهشت/۱۳۹۹)

۲۰-خبرگزاری بین المللی ایکنا،چهار مصاحبه ویدئویی با عنوان «خلوت و انس در ماه خدا»،(انتشار درماه مبارک رمضان۱۴۳۱)

۲۱-خبرگزاری تسنیم با عنوان:«راز انکار شب قدر توسط مخالفان شیعه در کلام امام سجاد(علیه السلام)»، (۲۸/اردیبهشت/۱۳۹۹)

۲۲_خبرگزاری ایکنا با عنوان:«امامت و جهان دین‌مدارانه»، (۱۸/مرداد/۱۳۹۹)

۲۳_خبرگزاری تسنیم با عنوان:«سرنوشت تمام انسان‌ها به پیام غدیر گره خورده است»، (۱۹/مرداد/۱۳۹۹)

۲۴-خبرگزاری تسنیم با عنوان«استراتژی خاص امام عسگری(علیه السلام)برای مدیریت شرایط خفقان(۴/آبان/۱۳۹۹)