محبوب ترین مقالات

سومین شماره از مجله ی «دانش نامه ی علوم قرآن و حدیث»

پنجشنبه, تیر ۴, ۱۳۹۴ – ۰۲:۰۸
• کنکاشی در معنای تساهل وتسامح در دو فرهنگ اسلامی و غربی
دکتر حمیدرضا آیت اللهی
دکتر غلامحسین خدری

• معناشناسی واژه های سورۀ مبارکۀ هود در روایات تفسیری
دکتر غلامحسین اعرابی و مرضیه آقانوری

• بررسی تواتر قرآن و قرائات
دکتر رقیه صادقی نیری ومعصومه میرزاجانی بیجارپسی و رقیه رجبی

• نقش و عملکرد روایات فقهی در تفسیر کنز العرفان فی فقه القرآن
دکتر عباس مصلائی پور یزدی و مجید بشیری

• نقد شاخص اسلوبهای تصویری آیات و سور در تاریخ گذاری با تأکید بر تحقیقات بلاشر
دکتر جعفر نکونام و صغری لکزایی

• نقش تربیتی نماز در پرهیز از مفاسد اقتصادی
دکتر مرضیه کهنوجی و دکتر عباسعلی رستمی نسب

Quran Science and Hadith (Quotes) Encyclopedia
(Scientific Quran Science and Quotes Journal)

Spring and summer2015 , No. 3, 2st year

• Consulting on tolerance in Islamic vs. West culture
Dr. Hamidreza Ayatolahi
Dr. Gholamhosein Khedry

• Hud Sura’s terms Semantic in explanation’s Quotes
Dr. Gholamhosein Arabi
Marzieh Aghanuri

• Quran’s Frequencies and Readings
Dr Roghayeh Sadeghi Nayeri
Masoumeh Mirzajani Bijarpesi
Roghayeh Rajabi

• The Role and Function of Jurisprudence explanation based on “Kanzol Erfan fi Fighhel Quran”
Dr. Abbas Mosalaeipour Yazdi
Majid Bashiri

• Criticism of Verses’ and Sura’s literary terms Index in chronological order based on Blachere’s research.
Dr. Jafar Nekunam
Soghra Lakzaei

• The role of prayer on Abstinence of Economic corruption
Dr. Marzieh Kahnouji
Dr. Abbas Ali Rostami nasab

 

دانلود PDF:

daneshnameh.num3-3.pdf