محبوب ترین مقالات

قرآن و خاورشناسان(کارشناسی ارشد)

جمعه, بهمن ۲۰, ۱۳۹۶ – ۱۱:۱۹
هدف: آشنایی با یکی از شاخه‌های مهم تحقیق در موضوعات اسلامی و بررسی پرداخت مستشرقان به دو منبع اصلی دریافت معارف این مکتب، یعنی: قرآن و حدیث است

شماره درس موضوع
اول استشراق (تعریف، تاریخچه، اهداف مستشرقان و آسیب شناسی پژوهش های استشراقی)
دوم تقسیم بندی جریان های استشراقی، مراحل و ویژگی ها: مرحله اول
سوم مراحل و ویژگی ها: مراحل دوم تا چهارم، انواع رویکردهای استشراقی
چهارم مراکز مهم قرآن پژوهی مستشرقان۱: قرآن پژوهی در فرانسه و اسپانیا
پنجم مراکز مهم قرآن پژوهی مستشرقان۲: قرآن پژوهی آلمان
ششم مراکز مهم قرآن پژوهی مستشرقان۳: قرآن پژوهی هلند، انگلستان و آمریکا
هفتم مشهورترین خاورشناسان قرآن پژوه: گلدزیهر (درس هایی در باره اسلام)
هشتم مشهورترین خاورشناسان قرآن پژوه: گلدزیهر: گرایش های تفسیری مسلمانان
نهم مشهورترین خاورشناسان قرآن پژوه: گلدزیهر: مقاله اسلام در دائره المعارف یهودی
دهم خاورشناسان قرآن پژوه اسکاتلند: ریچارد بل و مونتگمری وات
یازدهم خاورشناسان قرآن پژوه ژاپنی: توشی هیکو ایزوتسو
دوازدهم شبهات مستشرقان: بررسی واژه قرآنی «امّی»
سیزدهم شبهات مستشرقان: شباهت قرآن به کتب آسمانی پیشین و تأثیر پذیری از آنها
چهاردهم شبهات مستشرقان: ادبیات و ساختار قرآن
پانزدهم شبهات مستشرقان: جمع و تدوین قرآن
شانزدهم شبهات مستشرقان: نقد محتوایی قرآن