محبوب ترین مقالات

موانع حکومت عدالت‌محور علوی

مقاله‌ی کارشناسی ارشد،رشته علوم حدیث،گرایش نهج البلاغه
نگارنده: مریم ورشوچیان
استاد راهنما:دکتر احسان پوراسماعیل
تاریخ دفاع: شهریور ۱۳۹۴

چکیده
امیرالمؤمنین(علیه السلام) با نصب الاهی، توسط پیامبر(صلی الله علیه وآله) به جانشینی بعد از ایشان معرفی گردید. در فقدان پیامبر(صلی الله علیه وآله) علی رغم سفارشات ایشان جامعه‎ی اسلامی با ترک خلیفه‎ی الاهی از مسیر هدایت خارج شد و در مسیر جاهلیت پیش از بعثت قدم گذاشت. زمانی که امیرالمؤمنین(علیه السلام) بعد از بیست و پنج سال حاکمیت جامعه‌‎ی اسلامی را به دست گرفت با دو گروه از موانع مواجه شد. گروه اول، موانعی که ریشه در دوران خلافت خلفای سه‌گانه داشت که سبب بروز بدعتهای مختلف در ساختار زندگی مردم شد و گروه دوم، موانعی که ریشه در دوران قبل داشته و در دوران حکومت علوی به بار نشست.
از آنجایی که بر اساس روایات متواتر، آینده ی جهان با ظهور و حکومت جهانی امام زمان(علیه السلام) همراه خواهد شد با نگاهی فرا تاریخی به واکاوی موانع حکومت علوی که موجب انحراف حکومت الاهی شد پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم که با شناخت و برطرف کردن هر چه بیشتر موانع حکومت علوی می توانیم به استقرار حکومت مهدوی کمک کنیم.

واژگان کلیدی: حکومت، موانع، بدعت، عدالت، امام علی (علیه السلام)، امام مهدی (علیه السلام)