محبوب ترین مقالات

پاسداشت روز غدیر

اهتمام امامان شیعه (صلوات الله علیهم اجمعین) ماندگار ماندن عید غدیر برای یکان یکان افراد بشر است چراکه غدیر ساحل امن آرامش برای هر عصری است، از این رو در «اعمال روز غدیر» عملکرد مأثور وارثان غدیر جمع آوری شده است.نیک است هر شیعه ی راستین در حد امکان به اجرای این اعمال بپردازد.
بعد از عضویت در سایت می توانید متن پیوست را از صفحه ی نخست (قسمت دوّم) ذخیره کنید.