آفتاب ولایت ۴

مراد از اهل الذِّکر شرح و توضیح سوره ی نحل آیه ی ۴۳ و سوره ی انبیاء، آیه ی۷   لینک دانلود صوت: اینجا کلیک

ادامه مطلب »