فقه تطبیقی

چهارشنبه, مهر ۱, ۱۳۹۴ – ۱۲:۱۲ پیش نیاز: تاریخ اسلام و مبانی تشیّع هدف: آشنایی اجمالی با احکام مذاهب اسلامی رئوس مطالب: ۱- آشنایی با

ادامه مطلب »