مأخذ شناسی تفاسیر قرآن

• تفاسیر مهم شیعه ۱-تفسیر روایی محض شامل تفاسیر: ۱-۱-تفسیر العیاشی ۱-۲-تفسیر فرات الکوفی ۱-۳-التفسیرالمنصوب الی ابی محمد الحسین بن علی العسکری ۱-۴-البرهان فی تفسیر

ادامه مطلب »

برترین بانو

(سرمقاله دوازدهمین شمارگان مجله ی منهاج) «یَا مُمْتَحَنَهُ امْتَحَنَکِ اللَّهُ الَّذِی خَلَقَکِ قَبْلَ أَنْ یَخْلُقَکِ فَوَجَدَکِ لِمَا امْتَحَنَکِ صَابِرَهً » بعضی انسان‌ها از گفتن سال

ادامه مطلب »