محبوب ترین مقالات

دستور خط نگارش مقاله در مجله ی «دانش نامه ی علوم قرآن و حدیث»

با توجه به اهمیت موضوع رعایت رسم الخط در نگارش مقاله از پژوهشگران ارجمند خواهشمندیم قبل از ارسال مقاله، اصول مندرج در فایل پیوست رعایت کنند.

دانلود PDF:

Dastoor khat_danesh name olom quran & hadith.pdf